Nog geen oplossing voor 'plastic-beker-berg' Boétegewoeëne Boétezitting

Nog geen oplossing voor 'plastic-beker-berg' Boétegewoeëne Boétezitting

Het plan van het Stadscomité Boétegewoeëne Boétezitting om tijdens de Boétegewoeëne Boétezitting iets te doen aan de afvalberg aan plastic bekers in de Venlose binnenstad na afloop van het evenement krijgt voorlopig geen steun.

Leon Bastiaans, voorzitter van Stadscomité Boétegewoeëne Boétezitting, was van plan om het afval ( vooral plastic bekers) met 90% te reduceren tijdens de eerstvolgende Boétezitting in 2020. Een statiegeldregeling in combinatie met een hard plastic beker is volgens het comité het meest voor de hand liggend. In eerste instanties riep dat idee positieve reacties op maar tijdens een overleg met horeca-ondernemers werd duidelijk dat die zich niet kunnen vinden in het plan. Lees hier het persbericht van Stadscomité Boétegewoeëne Boétezitting:

Foto: De Boetezitting zorgde in 1999 al voor veel afval

Persbericht Plastic bekers Boétegewoeëne Boétezitting

Op 22 februari maakte Leon Bastiaans, voorzitter van Stadscomité Boétegewoeëne Boétezitting, bij NedinscoPlein (Omroep Venlo) bekend dat de Boétegewoeëne Boétezitting het afval (plastic bekers) zou reduceren voor de eerstvolgende Boétezitting met 90%.

Dit was kort voor vastelaovend 2019 en hierop kreeg de voorzitter veel positieve reacties. Er waren natuurlijk ook enkele reacties bij die dachten dat dit niet haalbaar zou zijn.

Juist die laatste reacties, motiveerden hem om er juist voor te zorgen dat het wel zou lukken. Ook gezien het feit dat de ‘groene’ wethouder gemeente Venlo wilde aanhaken, zorgde voor voldoende energie om een einde te maken aan de overvloed van wegwerpbekers tijdens dit grootschalige evenement.

Een werkgroep binnen Stadscomité BBZ ging aan de slag met Fontys en met een overleggroep welke was gevormd door de gemeente. Deze laatste was een mix van oa horeca ondernemer(s), evenementenorganisatoren en horeca Nederland afdeling Limburg.

Stadscomité BBZ is van mening dat voor dit moment een statiegeldregeling in combinatie met een hard plastic beker het meest voor de hand ligt.

Om invoering van andere processen een succes te maken, moet je voldoende draagvlak hebben van de partijen die er mee moeten werken. Dat is helaas onvoldoende gebleken op dit moment. Men acht het evenement te groot voor een dergelijke ingrijpende wijziging. De oplossing die uiteindelijk door de Stadscomité BBZ werd aangedragen, bleek niet voldoende vertrouwen te genieten om dit nu tot een succes te laten leiden. Helaas werden er op dit moment geen ander oplossingen aangedragen, voor dit specifieke milieuprobleem.

Stadscomité BBZ is van mening dat dit evenement, waarbij men samenwerkt met meer dan 40 horeca ondernemers verdeeld over 8 pleinen en zalen in de Venlose binnenstad, het minst geschikt is gebleken voor invoering van een nieuw systeem. Ook zou het kunnen helpen als de gemeente een verplichting oplegt in hun vergunning.

We hebben wel kunnen aangeven dat wij het belangrijk vinden om de afvalberg van dit evenement te reduceren en dat we ooit toch om zullen moeten! Dat is het enigste wat we uiteindelijk hebben kunnen bereiken en wij roepen organiserend Venlo dan ook op om toch voor hun evenementen hier goed naar te kijken en de evenementen bezoeker te laten wennen aan andere milieu bewuste systemen, die op andere locaties ook werkbaar blijken te zijn. Laten we dit zien als winstpuntje van onze inzet!

Logo 1Limburg