Nijmegen twijfelt over Romeins aquaduct

Nijmegen twijfelt over Romeins aquaduct

In Nijmegen is grote ruzie ontstaan over een Romeins aquaduct uit de eerste eeuw van onze jaartelling.

In de stad betwijfelen deskundigen en politici of er in de bossen resten liggen van een twintig eeuwen oude waterleiding. De gemeenteraad debatteert woensdagavond over de vraag of het verantwoord is om geld aan de promotie van het omstreden aquaduct uit te geven.   

Romeinse militairen
Het aquaduct, van bijna 6 kilometer lengte zou aangelegd zijn om Romeinse militairen in Nijmegen te voorzien van drinkwater. Vanaf een bron in Berg en Dal zou een houten watergoot via dammen en dalen naar de stad zijn geleid. De houten goot is helemaal vergaan maar in het landschap zijn de opgehoogde dammen en uitgegraven dalen nog te zien volgens archeologen.

Vier ton
De gemeenten Nijmegen, Groesbeek en de provincie Gelderland hebben vier ton uitgegeven aan een wandelroute met uitkijkpunten, interactieve zuilen en een website met app. 

Rekenkamer twijfelt
De Rekenkamer in Nijmegen oordeelde onlangs dat het helemaal niet zeker is dat er een Romeins aquaduct heeft gelegen omdat er nooit resten van de waterleiding zijn gevonden. Daarom raadt de rekenkamer de gemeente Nijmegen aan om terughoudend te zijn met beleid en promotie ten aanzien van het aquaduct. De geloofwaardigheid van het Romeinse 'verhaal' in Nijmegen moet niet worden geschaad.

Flut onderzoek
Het Nijmeegse college spreekt bij Omroep Gelderland van een flut onderzoek. Wethouder Ben van Hees van Cultuurhistorie vindt dat er voldoende gronden zijn om het bestaan van een Romeins aquaduct voor zeer waarschijnlijk te houden. Op basis van onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de aanwijzing tot rijksmonument plaatsgevonden.

Mikwe
De ruzie rond het aquaduct net over de Limburgse provinciegrens doet denken aan het schandaal rond het mikwe, een vermeend joods badhuis waarvoor het Limburgs Museum een speciale vleugel bouwde.

Gemeenteraad
Woensdag staat het onderwerp op de agenda van de Nijmeegse gemeenteraad.

Logo 1Limburg

Programma's