Natuurlijk Limburg naar de Maascorridor

Natuurlijk Limburg naar de Maascorridor

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

Voor deze aflevering filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten langs de Maas en haar nieuwe natuur. Voor een betere bescherming tegen overstromingen en de ontwikkeling van riviernatuur zijn de plannen van de Maascorridor bedoeld. En het werkt: deze combinatie van hoogwaterbescherming en nieuwe natuur. Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd.

Grote grazers als Galloways zijn met hun gegraas de natuurlijke beheerders in het gebied. Zij zorgen ervoor dat de vroegere landbouwgronden en graslanden veranderen in een soortenrijke levensgemeenschap. Een afwisseling van grasland en struwelen van berk, wilde roos en meidoorn. Riviernatuur volgens planning dus.

Het is al weer 15 jaar geleden dat we de eerste opnamen maakten in Barbara’s Weerd. Nadat landbouwgronden natuurontwikkelingsgebied werden was er veel werk aan de winkel. Een aanvankelijk ondoordringbaar geheel werd een soortenrijke levensgemeenschap.

We ontmoeten er oud-gouverneur Léon Frissen en echtgenote. Tijdens de watersnoodramp in 1995 was hij nog maar net burgemeester van Arcen en Velden en bij die ramp speelde hij met zijn beslissingen meteen een grote rol. Zo’n 4000 mensen werden geëvacueerd.

In 1995 is, na twee extreme hoogwaterperiodes een deel van de graslanden in de Romeinenweerd afgegraven. De klei is benut om kades aan te leggen. Het begin voor natuurontwikkeling was er en de Romeinenweerd met zijn plassen is in de loop der jaren op natuurlijke wijze begroeid.

In de Romeinweerd ontmoet Edmond Staal collega Lia Oosterwijk, medewerkster bij Stichting het Limburgs Landschap. Als een groen lint strekken de rivieroeverreservaten zich uit langs de Maas met als functies opvanggebied bij hoogwater en daarbij als natuur- en recreatiegebied.

We zien in deze aflevering o.a. mol, buizerd, patrijs, Europese kanarie, torenvalk, kleine vosvlinder, blauwborst, oeverzwaluw en reiger.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Stapper laat fiets achter: massale inzet hulpdiensten

Stapper laat fiets achter: massale inzet hulpdiensten

Het achterlaten van een fiets bij een kasteelvijver in Tegelen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor heel wat consternatie gezorgd. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, omdat gedacht werd dat er iemand te water was geraakt.

Programma's