Natuurlijk Limburg naar kasteel Cartils

Natuurlijk Limburg naar kasteel Cartils

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

In deze aflevering bezoeken we kasteel Cartils en het landschap in de omgeving. Op de plek waar de Geul en de Gulp samenvloeien, in dit fraaie Zuid-Limburgse landschap, bevindt zich kasteel Cartils. Het kasteel wordt omringd door landerijen met hier en daar wat bebossing.

Het landgoed rond Cartils is zeer afwisselend. Een holle weg, houtwallen, heggen en weilanden ademen de sfeer van een Zuid- Limburgs Landschap. De meanderende Eyserbeek completeert de fraaie omgeving van kasteel Cartils.

Kasteel Cartils en omliggende gebouwen inclusief tuin, oprijlaan en gronden tot aan de Eyserbeek vormen een door het rijk beschermde historische buitenplaats. Een fraai cultureel erfgoed dus. Boven de ingang van het kasteel bevindt zich een rijk versierde dakkapel. Gelukkig zijn er nog particulieren die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed. Dat geldt ook voor kasteel Cartils. De eigenaren lieten een fraai carillon installeren in de dakkapel. En wat bijzonder aardig is: daar wordt o.a. ook het Limburgs Volkslied mee ten gehore gebracht.

Een wandeling op het landgoed Hoeve Cartils is echt de moeite waard. Groen genieten van een gevarieerd Limburgs landschap. De beschermde status van kasteel Cartils, het volledige gebouwencomplex en de omgeving werd van kracht sinds het begin van de 21e eeuw. En dat is belangrijk om het cultureel erfgoed ook voor de toekomst veilig te stellen. Het huidige poortgebouw werd omstreeks 1660 gerealiseerd. Bij de kasteelhoeve zien we ook een bosje, heggen en een weiland met hoogstamfruitbomen. Kasteel Cartils bestaat uit het monumentaal hoofdhuis met aan de noordzijde de kasteelhoeve. De huidige hoeve moet gebouwd zijn tussen 1829 en 1843. Dit blijkt uit historische gegevens.

Op korte afstand van kasteel Cartils bevindt zich de Wittemermolen. Een voorbeeld van cultureel erfgoed, in bezit van Stichting het Limburgs Landschap. De Wittemermolen dateert uit 1835. De Wittemermolen is samen met het nabijgelegen klooster en kasteelboerderij een uniek stuk cultuurhistorie in Zuid -Limburg.

Kasteel Cartils en omliggende gebouwen en landschap vormen fraai cultureel erfgoed hier in Zuid-Limburg. Dankzij de bewoners van de kasteelhoeve Cartils krijgt de natuur hier de komende jaren nog meer ruimte. Het boerenland wordt hier natuurgebied. Veertien hectare natuur erbij rond kasteelhoeve Cartils. Dus nog meer genieten van Natuurlijk Limburg.

We zien in deze aflevering o.a. das, geelgors, roek, groenling, kneu, wezel, patrijs en torenvalk.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's