Natuurlijk Limburg: 85 jaar Limburgs Landschap

Natuurlijk Limburg: 85 jaar Limburgs Landschap

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

Voor deze aflevering van Natuurlijk Limburg filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten in zowel Noord-, Midden als Zuid- Limburg. Onder de noemer “85 jaar Stichting Limburgs Landschap” brengen we met de directeur- rentmeester Ger Frenken een bezoek aan “De Hamert”, het “Weerterbos” en “de Bemelerberg.”

Het was voor hem moeilijk kiezen welke natuurgebieden van de ruim 80 eigendommen van “Stichting het Limburgs Landschap” in de provincie hij het liefst wilde bezoeken. Na zijn opleiding aan de bosbouwschool werkte Ger Frenken 20 jaar bij het Geldersch Landschap en inmiddels is hijnu ook 20 jaar bij het Limburgs Landschap werkzaam.

Landgoed “de Hamert” omvat een breed scala aan landschapstypen. De hoefijzervormige paraboolduinen zijn kenmerkend voor het Nationaal Park “de Maasduinen.” Natuurherstel en natuurontwikkeling door het Limburgs Landschap zorgen voor prachtige resultaten. Het Heerenven is daarvan een schitterend voorbeeld. Vanaf 1999 is een grasland veranderd in een groot ven. De bovenste voedselrijke laag van de bodem is weggegraven. Allerlei planten en dieren van vochtige milieus zijn teruggekeerd.

Het Weerterbos bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. Verspreiding het gebied liggen herstelde vennen. Ruim 700 hectare is eigendom van “Stichting het Limburgs Landschap.” Weerterbos... waterbos. Het beheer is gericht op een geleidelijke vernatting van het Weerterbos en wel door gecontroleerde verhoging van het waterpeil in het gebied.

Dit alles om de natuurwaarden van het gebied verder te vergroten. Bij het beheer speelt natuurherstel in het Weerterbos een belangrijke rol. Bij de voormalige grashut is een uitkijktoren geplaatst om edelherten te kunnen observeren. Deze lopen in een omrasterd terrein vrij rond.

Ger Frenken bezoekt ook met ons de Bemelerberg, één van de parels van Stichting het Limburgs Landschap.” In Zuid-Limburg zie je op diverse plaatsen het binnenste van de aarde aan de oppervlakte komen”, zegt Frenken kijkend naar een mergelgroeve. Het landschap werd in honderdduizenden jaren gevormd en bestaat uit bloemrijke graslanden, kalkhellingen en hellingbos. Ook liggen er een aantal ondergrondse mergelgroeves.

De Bemelerberg is één van de soortenrijkste reservaten van Stichting het Limburgs Landschap. Het mergellandschap is bij uitstek geschikt voor het begrazingsbeheer van de Bemelerberg. Ooit was het bijna uitgestorven, maar op initiatief van bioloog Henk Hilligers werd het schaap succesvol teruggefokt.

85 jaar Limburgs Landschap! Dat betekent: 85 jaar natuurbescherming, natuurherstel, natuurontwikkeling en de zorg voor een aantal monumenten.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 en 17:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Pinkpop: wat was top, wat was een flop?

Pinkpop: wat was top, wat was een flop?

Na drie dagen festival maken onze verslaggevers de balans op. Welke artiesten vielen in de smaak, welke artiesten hoeven niet meer terug te komen, op wie wordt gehoopt voor volgend jaar?

Programma's