Natuurlijk Limburg: Zand en veen

Natuurlijk Limburg: Zand en veen

Zondag 28 juli

Bij Nederweert komen de Zuid-Willemsvaart en het kanaal van Wessem naar Nederweert bij elkaar. Ten zuid-oosten van Nederweert-Eind was en is Stichting het Limburgs Landschap zeer actief bij het herstellen van een aantal fraaie Peelvennen.

Een paar jaar geleden vonden uitvoerige herstelwerkzaamheden plaats bij het Peelven de Banen. Het ven kreeg weer zijn oorspronkelijke grootte en de voedselrijke bovenlaag werd afgegraven. Hier werden belangrijke archeologische vondsten gedaan uit de laatste ijstijd. In Nederweert-Eind bevindt zich het museum Einderhoof. De prehistorische vondsten bij het Sarsven en de Banen werden ontdekt door de gebroeders Houben, amateurarcheologen . Zij bewaarden deze vondsten in een sigarenkistje. Vuurstenen werktuigen uit de pre- historie. Er is in het museum een permanente expositie getiteld: “Van stenen mes tot bronzen bijl”.

Het Sarsven werd in 2010 grondig hersteld. De waterkwaliteit verbeterde snel nadat de toevoer van water uit het kanaal Wessem- Nederweert werd gestaakt. Een soortenrijke vegetatie keerde terug. Van de herstelde Peelvennen naar een ander Peelgebied in de omgeving van Meijel. Op de grens van Brabant en Limburg staat de Wilbersput, een interessant onderwerp voor archeoloog Rob Paulussen. Van het Peeldorp Meijel gaan we naar het Weerterbos. Ruim 700 ha hiervan is eigendom van Stichting het Limburgs Landschap.

Het Weerterbos wordt doorsneden door de Oude Graaf, een gegraven beek. De Oude Graaf wordt o.a. gevoed door kwelwater. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. In het gebied ligt een pingoruïne. Landschapshistoricus Maurice Paulissen vertelt over het ontstaan van pingoruïnes en over de latere veenvorming. Een beschermd monument in het Weerterbos is de grenskerk.

In 1648 werd de Vrede van Münster getekend, die het huidige Nederland verdeelde in een protestants en een katholiek deel. De grens van beide gebieden lag ten westen van het Weerterbos. Het monument op de grens van Brabant en Limburg herinnert aan die tijd.

Vervolgens gaan we naar de Boshoverheide, een van de grootste urnenvelden uit ons land. In het Limburgs museum in Venlo laat conservator Benoît Mater ons verschillende urnen zien die er gevonden zijn

We zien in deze aflevering o.a. roerdomp, bruine kiekendief, draaihals, nachtzwaluw, ree en bunzing.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's