Natuurlijk Limburg: Vuistbijlen en galgen rond het Beeselsbroek

Natuurlijk Limburg: Vuistbijlen en galgen rond het Beeselsbroek

Voor deze 15- delige serie van “Natuurlijk Limburg” gaan we in iedere aflevering spitten in het verleden.

De mens heeft het landschap dat door de natuur is gevormd verder ingericht. In deze aflevering ontmoet Edmond Staal Leo Verhart, bekend archeoloog.

Het Meerlebroek ligt tussen Beesel en de grens met Duitsland. Het was ooit een ideale leefomgeving van een soort valk, Smelleken of Meerle genaamd. Waarschijnlijk verklaart dit de naam van het gebied. Na de aanleg van de A73 is er meer balans tussen landbouw en natuur ontstaan.Ter compensatie van die aanleg is er hier nu een aantrekkelijk landschap ontstaan, waar de natuur haar gang kan gaan. Water en natte ruigten zijn aantrekkelijk voor veel vogelsoorten.

Al wandelend krijg je een goede indruk van het natuurschoon van het Meerlebroek. Leo Verhart laat aan Edmond zien dat het vroeger in het Meerlebroek niet altijd even vredig en rustig was. Er wordt met een monument herinnerd aan een galg, er zijn historische grafheuvels en een bunker uit de tweede wereldoorlog. Van het Meerlebroek gaan we naar het Beeselsbroek. Door de aanleg van een ecoduct over de A73 dat aanlandt in het Beeselsbroek, is er een verbindingszone ontstaan waar plant en dier veelvuldig gebruik van maken. Het Beesels Broek geeft nog een goed beeld van het vroegere natuurrijke cultuurlandschap. Hier werd rond het jaar 1800 nog turf gestoken. Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden. In het gebied ontspringen twee beken dicht bij elkaar. Beide beken zijn in de zestiger jaren recht getrokken. Uit de terrasrand komt ijzer- en zuurstofrijk kwelwater aan de oppervlakte. Na een herstelproject is er een ondiepe kwelplas ontstaan; op de oevers is het bijna de hele zomer nat vanwege ontspringende bronnetjes. Door een netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de beekjes. De plas verandert geleidelijk in een moeras en het in deze omstandigheden kenmerkend elzenbroekbos komt hier dan nu ook tot ontwikkeling. Het Limburgs Landschap neemt maatregelen, zodat water langer in het gebied kan worden vastgehouden. Vochtige graslandpercelen met een afwisselende en soms uitbundige flora zijn ook te zien in het Beeselsbroek. En dan eindigen we uiteindelijk onze wandeltocht in het dal van de Maas.

We zien in deze aflevering o.a.: Wilde zwijnen, vos, ree, kleine bonte specht, kleine vos vlinder en de sperwer.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Maandag kurkdroog, zonnig, 28 graden

Maandag kurkdroog, zonnig, 28 graden

L1mburg Centraal: Wereldkampioenen snelschrijven arriveren in Maastricht

L1mburg Centraal: Wereldkampioenen snelschrijven arriveren in Maastricht

L1mburg Centraal: hoe staat MVV er voor bij de start van de competitie?

L1mburg Centraal: hoe staat MVV er voor bij de start van de competitie?

L1mburg Centraal: duizenden fans zagen Fortuna nipt verliezen van Ajax

L1mburg Centraal: duizenden fans zagen Fortuna nipt verliezen van Ajax

L1mburg Centraal: kachelhout schaars en duur

L1mburg Centraal: kachelhout schaars en duur

L1mburg Centraal - 7 augustus 2022

L1mburg Centraal - 7 augustus 2022

Programma's