Natuurlijk Limburg: Vlootbeekdal

Natuurlijk Limburg: Vlootbeekdal

Zondag 7 juli 10:00 | 12:00, maandag 8 juli 16:30

Kasteel Montfort werd rond 1260 gebouwd. Het jachtslot is in de jaren 2005/2006 gerestaureerd. In 2011 werd een groot keldercomplex ontdekt. En in 2017 werd een volgend restauratieproject afgerond, dankzij de actieve “Stichting kasteel Montfort.”

Maurice Paulissen vertelt over de relatie die er was tussen het kasteel en zijn omgeving.

Al wandelend arriveren Rob Paulussen en Edmond bij de Vlootbeek, waar de bekende archeologische muntschat van Montfort is gevonden.

Dankzij natuurvriendelijk beheer van Stichting het Limburgs Landschap krijgt de natuur weer een kans en dat levert een mooi resultaat op. Op sommige plaatsen kun je dan ook genieten van de rust. Het gehucht Pepinus vertelt het verhaal van Pepijn van Herstal legt de landschapshistoricus ons uit. Als we de Vlootbeek verder volgen bij Posterholt arriveren we bij landgoed Aerwinkel. Het rijksmonument kasteel Aerwinkel werd in 1854 gebouwd door Pierre Cuijpers, de bekende architect. Dan bezoeken we in deze omgeving een monument met een everzwijnkop, dat herinnert aan een archeologische vondst , een bronzen everzwijnkopje. Uit deze vondst blijkt dat de Romeinen hier al verbleven. Het everzwijnkopje is een sierelement van een Romeinse reiswagen. De kop was met de pen bevestigd op de reiswagen. Het originele everzwijnkopje was tijdelijk te zien in het Limburgs museum en conservator Benoît Mater laat het ons zien.

Het Munningsbos bevindt zich tussen Posterholt en Montfort en de Vlootbeek loopt langs dit fraaie natuurgebied.

Vervolgens arriveren we hier bij een belangrijk archeologisch monument, de Bolleberg in Mariahoop. Dit is een restant van een mottekasteel uit de middeleeuwen. Het kasteel stond bovenop een motte, een aangelegde heuvel. De contouren zijn nog goed zichtbaar.

De landgoederen Rozendaal en Schrevenhof zijn eigendommen van Stichting het Limburgs Landschap, evenals 3 historische hoeves.

Hier zien we hoeve Schrevenhof. Al in de 13e eeuw stond op deze plaats een boerderij. Deze hoeves waren van belang voor kasteel Montfort in die tijd.

Steeds vaker krijgen rechtgetrokken beken hun natuurlijke loop weer terug. Doordat de beek weer mag meanderen ontstaat natuurherstel langs de beken en dat zorgt dat algemene vegetatie het landschap aankleedt. Bij Linne mondt de Vlootbeek, voorzien van vistrappen, uit in de Maas

We bezochten het Vlootbeekdal o.a. in de omgeving van Posterholt en Montfort met extra aandacht voor archeologie, landschapsgeschiedenis en natuur.

We zien in deze aflevering o.a. zwarte roodstaart, specht, koekoek, zwarte specht, gaai, vosjes, sperwer, kleine karekiet en weidebeekjuffer.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's