Natuurlijk Limburg: Vissen

Natuurlijk Limburg: Vissen

Zondag 29 juli

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg gaan we met Edmond Staal naar het Geldernsch Nierskanaal bij de Hamert en naar de Maasplassen in Midden-Limburg.

Geldernsch Nierskanaal
Het Geldernsch Nierskanaal is onderdeel van Landgoed de Hamert. Dit schitterend natuurgebied van zo’n 1100 ha is gesitueerd tussen de Maas en de Duitse grens en omvat een breed scala aan landschapstypen. Op de relatief voedselrijke en vochtige gronden langs het Geldernsch Nierskanaal staan grote zomereiken en zwarte elzen.

Het kanaal, rond 1770 gegraven, voert water uit Duitse landbouwgebieden af naar de Maas. Het 'kanaal' ziet er zeker niet uit als een kanaal. Op Nederlands grondgebied mag het water zelf zijn weg zoeken. Door de natuurlijke hoogteverschillen van zo'n 7 meter heeft dit geresulteerd in een snel stromende, meanderende beek met steile oevers.

Bij het Geldernsch Nierskanaal ontmoet Edmond Victor van Schaik. Hij doet onderzoek naar de vissenstand in het algemeen en vandaag in het Geldernsch Nierskanaal. Vissen zijn voor de meeste natuurliefhebbers een vergeten groep.

De leden van de vissenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap zijn nauw betrokken bij het monitoren van diverse trajecten langs rivieren en beken. Edmond loopt met Victor door het Geldernsch Nierskanaal op zoek naar vissen. Ook wordt er elektrisch gevist.

De vissen worden gevangen, gewogen en gemeten en weer los gelaten. Op deze wijze komen de onderzoekers aan de weet welke soorten er allemaal leven in het Geldernsch Nierskanaal.

Maasplassen
In Midden-Limburg bij de Maasplassen ontmoeten we twee duikers. Maurice Hartgerink is geluidstechnicus en hij werkt regelmatig ook voor L1 TV. Als freelance medewerker o.a. voor programma’s als AvondGasten en ook voor de serie Óngerwaeg.

Samen met zijn zijn Italiaanse vrouw Laura beoefent Maurice de duiksport. Met hun actioncamera’s laten ze ons meekijken onder de waterspiegel. Hun uitrusting is geschikt om wereldwijd en zelfs in Antarctica te kunnen duiken. En al varieert in het gunstigste geval het zicht tussen zo’n 3 en 6 meter, dan is er toch vaak het nodige te zien onder de waterspiegel. Een zeer boeiend leven onder water.

We zien in deze aflevering o.a. grote bonte specht, sperwer, fuut, snoek, meerval, rugstreeppad en bunzing.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's