Natuurlijk Limburg: Sprinkhanen

Natuurlijk Limburg: Sprinkhanen

Zondag 9 september

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg gaan we met presentator Edmond Staal naar het Ingendael in Zuid-Limburg en in Midden–Limburg bezoeken we landgoed Schrevenhof. Beide gebieden zijn in bezit bij Stichting het Limburgs Landschap.

Ingendael
Toen de graslandzone bij Ingendael in 1996 in beheer kwam van de Stichting het Limburgs Landschap bestond deze uit weilanden en akkers. Het Limburgs Landschap is toen begonnen met de ontwikkeling naar een natuurlijk beekdallandschap. Door overstromingen van de Geul en opkwellend grondwater blijft er in laagtes plaatselijk water staan. Door beschoeiingen weg te halen en omgevallen, op de oevers aangeplante populieren te laten liggen, zoekt de Geul zich zelf een weg.

In het Ingendael ontmoeten we Harry van Buggenum. Harry is een duizendpoot op natuurgebied met een passie voor insecten. Zo bestudeert hij onder meer wantsen en sprinkhanen. In dit ruige gebied langs de Geul grazen gallowayrunderen en konickpaarden. Samen zorgen ze voor een structuurrijk grasland met veel plekken waar sprinkhanen kunnen overwinteren. Sprinkhanen kennen een onvolledige gedaanteverwisseling. De eitjes overwinteren en in het voorjaar kruipen de jonge sprinkhanen uit het eitje. Na een aantal vervellingen worden ze in de zomer volwassen. In de ruige graslanden van Ingendael leven allerlei soorten sprinkhanen. Harry maakt om de sprinkhanen waar te nemen ook gebruik van een bat-detector, een apparaatje dat hoge tonen voor het menselijke oor hoorbaar maakt.

Schrevenhofbroek
We bezoeken ook het Schrevenhofbroek in Midden-Limburg bij Montfort. In 1999 heeft het Limburgs Landschap in het Schrevenhofsbroekje een natuurherstelproject uitgevoerd. Er zijn 2 plassen gegraven van nauwelijks een meter diep. Hierdoor werd de natuurwaarde van het gebied aanzienlijk vergroot.

Een ideale omgeving voor onze fraaiste sprinkhaan, de Moerassprinkhaan. Moerassprinkhanen waren erg zeldzaam in Limburg, maar zijn het afgelopen decennium door natuurontwikkeling in natte terreinen toegenomen en tegenwoordig algemeen te noemen.

Dankzij het werk van veel vrijwilligers krijgt o.a. het Limburgs Landschap een goed beeld welke beheermaatregelen noodzakelijk zijn.

We zien in deze aflevering o.a.:

  • torenvalk
  • spreeuw
  • pimpelmees
  • grote bonte specht
  • sabelsprinkhaan
  • moerassprinkhaan

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's