Natuurlijk Limburg: Slakken

Natuurlijk Limburg: Slakken

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg brengen we met presentator Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap een bezoek aan de Eijsder Beemden.

Het rivieroeverreservaat Eijsder Beemden bestaat uit graslanden, plassen, wilgenbossen en een heringericht groot grindgat. De Eijsder Beemden is een goed voorbeeld van een snelle natuurlijke ontwikkeling vanuit een cultuursituatie. Door de grote variatie aan bodem- en vochtomstandigheden en de invloed van de grazers vinden vele planten en dieren er geschikte leefomstandigheden.

We ontmoeten Stef Keulen en Gerard Majoor. Zij doen in hun vrije tijd niets liever dan het voorkomen van allerlei slakken onderzoeken. Kilometer voor kilometer wordt nauwgezet onderzocht op het voorkomen van zeldzame en minder zeldzame slakken. Dit wordt allemaal netjes in kaart gebracht met als doel om uiteindelijk te komen tot een verspreidingsatlas van de Limburgse slakken.

Eén van de bekendste slakken is de wijngaardslak, onze grootste inheemse huisjesslak die al door de Romeinen hier werd geïntroduceerd. Sinds enkele jaren doen Stef en Gerard ook onderzoek naar waterslakken. Zo werd een aantal jaren geleden in de Eijsder Beemden een nieuwe waterslak voor Europa ontdekt, de Chinese moerasslak. Deze ‘zoetwaterwulk’ is waarschijnlijk met hulp van de mens in onze contreien terecht gekomen, hetzij als weggegooid voedsel, hetzij als aquariumdier.

In de Eijsder Beemden brengen koniks en galloways door hun graasgedrag variatie in de vegetatie. Waar ze weinig grazen, ontstaat ruigte en bos; waar ze vaak komen blijft de vegetatie grazig en open. De Maas oefent vooral invloed uit tijdens hoog water.

De Maas en de grazers zorgen in dit terrein voor grote variatie. Het water voert ook zaden aan. Bij rijke vegetatie is altijd een rijke insectenfauna te vinden Nu liggen er in het gebied biotopen als plasjes met vochtige oeverzones, moerassige en droge ruigtes, stroomdalgrasland, wilgenbos en jonge opschietende struwelen. In de wintermaanden grazen vooral de paarden wilgen en meidoorns af.

We zien in deze aflevering o.a. kleine karekiet, wijngaardslak, beverrat, meerkoet, citroenvlinder en vos.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's