Natuurlijk Limburg: Planten

Natuurlijk Limburg: Planten

Zondag 10 oktober 09:00 | 10:00 | 13:35 | 15:00, zondag 11 oktober 09:00 | 10:00 | 11:55 | 15:00 en woensdag 14 oktober 13:25 | 21:00 op L1 TV.

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg gaan we naar het Kaldenbroek in Noord- Limburg en ontmoeten daar Jan Hermans van het Natuur Historisch Genootschap en in Zuid-Limburg hebben we een ontmoeting met Olaf Op den Kamp.

Beiden doen onderzoek voor het Natuurhistorisch Genootschap Limburg
We beginnen in Noord-Limburg.

Kaldenbroek
Huis Kaldenbroek bevindt zich in het kleinschalige landschap bij Grubbenvorst. Hier liggen broekbos, populierenbossen en vochtige graslanden. Op de hoge gronden bevinden zich droge loof- en naaldbossen.

De beheermaatregelen door Stichting het Limburgs Landschap zijn o.a. afplaggen van voedselrijke graslanden tot soortenrijke natte graslanden.

Edmond heeft een ontmoeting met Jan Hermans Hij deed onderzoek naar grassen, planten zijn immers een indicator voor het milieu. Jan Hermans heeft een zeer brede interesse en publiceerde enkele jaren geleden samen met Paul Spreuwenberg een atlas over “zeggen in Limburg.”

Zeggen zijn een bepaalde familie van grassen die een typische driekantige stengel hebben. In Limburg hebben we bijna 60 verschillende soorten en Jan kan haarfijn uitleggen hoe je de verschillende soorten kunt herkennen en waar ze voorkomen.

Naast moerassige graslanden bevinden zich hier ook rietkragen. Goed te zien in het landschap: de hoger gelegen bossen aan de randen van een oude, grotendeels verlande Maasarm: het Kaldenbroek.

Een uitgekiend beheer laat zien dat allerlei planten- en diersoorten gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Een gevarieerd landschap met een gevarieerde flora en fauna.

Eyserbos
Daarna verplaatsen we ons van Noord-Limburg naar het zuiden van onze provincie, naar het Eyserbos en omgeving. Edmond Staal ontmoet daar Olaf Op den Kamp.

We bezoeken het Eyserbeekdal: we beginnen bij de Eyserbeek en ‘klimmen’ via het kalkgrasland van de Douveberg omhoog naar het Eyserbos. Onderweg maken we kennis met de verschillende soorten planten die hier groeien.

Langs de beek staan allerlei ruigtekruiden die gebonden zijn aan de beek. Op de Douveberg groeit de typische kalkflora. Boven in het Eyserbos is de omgeving heel anders, dit is een eiken-berkenbos waar diverse bosplanten voorkomen.

Een uitgekiend beheer van onder meer hooiland en kalkgraslanden en de aandacht voor kleine landschapselementen zorgt hier voor mooie resultaten.

We zien in deze aflevering onder meer gaai, geelgors, torenvalk, blauwe reiger, havik, kerkuil, rups St. Jansvlinder, levendbarende hagedis en een vink.

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Backstage: Solomon

Backstage: Solomon

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

L1mburg Centraal - 6 december 2023

L1mburg Centraal - 6 december 2023

Twaalf Limburgers geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Twaalf Limburgers geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Karter Schormans naar Bahrein

Karter Schormans naar Bahrein

Theo is fanatiek kerstkaartenverzamelaar

Theo is fanatiek kerstkaartenverzamelaar

Programma's