Natuurlijk Limburg: Paddenstoelen

Natuurlijk Limburg: Paddenstoelen

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg bezoeken we met presentator Edmond Staal van het Limburgs Landschap De Groote Heide bij Venlo en het Weerterbos.

De Groote Heide
De Groote Heide is zeer afwisselend. Niet alleen is er heide, maar ook schraalgrasland, gewoon grasland, naald- en gemengd bos. Deze variatie staat garant voor een grote soortenrijkdom. Ook de geschiedenis van het gebied heeft daar positieve invloed op gehad.

Vanwege het vroegere gebruik als vliegveld is er vanuit het Maasdal kalkrijke grond het gebied ingebracht. Er heersen op de plek van de oude landingsbanen bijzonder voedselarme omstandigheden.

Op De Groote Heide ontmoet Edmond Peter Eenshuistra, die actief is binnen de Paddenstoelenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap. Peter bestudeert de bijzondere paddenstoelenflora van de Groote Heide bij Venlo.

We gingen met Peter Eenshuistra op zoek naar paddenstoelen in een droge periode. Het was dus intensief zoeken. Ondanks dat er toen weinig paddenstoelen waren te zien wist Peter toch boeiend te vertellen over de levenswijze van diverse soorten en het beheer in het gebied.

Op De Groote Heide groeien mede dankzij de bijzondere ondergrond en het constante beheer vele bijzondere paddenstoelen als wasplaten, knotzwammen en staalsteeltjes. Dit komt alleen voor in gebieden waar nooit intensief agrarisch gebruik heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat de bodem lange tijd niet verstoord is geweest door ploegen of bemesten.

Paddenstoelen hebben ook een belangrijke functie in de natuur. Zij helpen de bomen aan de broodnodige voedingsstoffen of ruimen afvalstoffen op.

Weerterbos
Van de Groote Heide bij Venlo verplaatsen we ons naar het Weerterbos. Ook zo’n prachtig natuurgebied van Stichting het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes.

Verspreid liggen herstelde vennen en centraal in het gebied bevindt zich de tot natuurgebied omgevormde graslandenclave van voormalige boerderij de Grashut. Hier ontmoeten we in een “natte periode” biologiedocente Elma van der Donk, die interesse heeft in alles wat groeit en bloeit. Voor paddenstoelen heeft ze echt een zwak. Ze neemt ons mee op haar zoektocht in het Weerterbos. En als je goed kijkt dan kom je in het juiste jaargetijde veel paddenstoelen tegen.

Het was na een natte periode, dus kwamen we veel verschillende soorten tegen. Hele bijzondere soorten, waarover Elma ons van alles kan vertellen. Elma wijst op het gevaar van paddenstoelen plukken.

Sommige erg giftige paddenstoelen lijken heel erg op eetbare soorten. Pluk enkel exemplaren die in goede staat zijn en pluk ze helemaal, met hoed en voet, om ze goed te kunnen identificeren. En als de kennis ontbreekt: eetbare paddenstoelen kopen in de supermarkt!

In deze aflevering zien we o.a: klapekster, klein vliegend hert, mestkevers, staartmees en rupsendoder.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's