Natuurlijk Limburg: Vogels

Natuurlijk Limburg: Vogels

Zaterdag 24 oktober 09:00 | 09:55 | 13:35 | 15:00, zondag 25 oktober 09:00 | 09:55 | 11:55 | 13:35 | 15:00 en woensdag 28 oktober 13:25 op L1 TV

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg bezoeken we Ingendael en de Bergse Heide in Zuid-Limburg en we gaan ook naar Midden-Limburg naar de omgeving van Nederweert.

We gaan met presentator Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap eerst naar Ingendael. Hier is goed te zien de geleidelijke overgang van cultuurlandschap naar een ontwikkelingsgebied dat stap voor stap de vormen gaat aannemen van een natuurlijk beekdallandschap.

Strabeek

Door de in het Ravensbosch ontspringende Strabeek weer in het gebied te laten uitmonden is een doorstromend moeras gecreëerd. Het wordt gevoed door regenwater dat vanaf de hoge gronden ten noorden van het gebied via de Strabeek naar het laagste deel van Ingendael stroomt.

Ingendael

Overstromingen van de Geul zorgen soms tijdelijk voor een plas in het natuurontwikkelingsgebied. Edmond ontmoet hier collega Arjan Ovaa, die voor het Natuur Historisch Genootschap onderzocht hoe de verschillende vogels reageren op de beheermaatregelen. De veelheid aan soorten vogels die zich in Ingendael vestigden binnen tien jaar bewijst dat Stichting het Limburgs Landschap goede beheermaatregelen heeft genomen in dit natuurontwikkelingsgebied

En natuurlijk heeft het Limburgs Landschap ook in dit gebied grote grazers ingezet als natuurlijke beheerders. Met hun gegraas zorgen Konikpaarden en Gallowayrunderen door hun selectieve voedselkeuze voor de nodige variatie in de vegetatie. Het natuurontwikkelingsgebied Ingendael en het hellingbos de Bergse Heide gaan in elkaar over. De Geul slingert zich er dwars doorheen.

Peelvennen Nederweert

En dan verplaatsen we ons naar de omgeving van Nederweert. Stichting het Limburgs Landschap is hier zeer actief bij het herstel van een aantal fraaie Peelvennen. Zo werd het Sarsven in 2010 hersteld en de Banen in 2016. Over natuurherstel gesproken.

Edmond Staal heeft hier een ontmoeting met Thijs Loven (foto)van de Vogelwerkgroep Nederweert. De vereniging Vogelwerkgroep Nederweert heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. De Vogelwerkgroep tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, het verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie. Thijs Loven bespreekt samen met Edmond de vogelstand in dit gebied.

We zien in deze aflevering o.a. waterspreeuw, kneu, kleine karekiet, kleine bonte specht, geelgors, roerdomp en zilverreiger.

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Nederlandse verkiezingen achter de rug, op naar de Europese stembus

Nederlandse verkiezingen achter de rug, op naar de Europese stembus

Hij is er weer, de weggeefwinkel van Heerlen!

Hij is er weer, de weggeefwinkel van Heerlen!

Backstage: Solomon

Backstage: Solomon

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

Sjraar Boom te gast in Wunderbar

Sjraar Boom te gast in Wunderbar

L1mburg Centraal - 6 december 2023

L1mburg Centraal - 6 december 2023

Programma's