Natuurlijk Limburg: Over stuwwal en stuifduin

Natuurlijk Limburg: Over stuwwal en stuifduin

Dinsdag 14 juli 14:00 | 15:30 | 18:00 | 21:00, woensdag 15 juli 13:30 en zaterdag 18 juli 09:30 | 14:00 | 15:30 | 18:00 op L1 TV

In het uiterste puntje van Noord-Limburg ligt een fraai stuwwallen-landschap. De St. Jansberg en de Mookerheide. In de laatste ijstijden vormden gletsjers dit bijzondere landschap.

De bronbeekjes van de St. Jansberg lopen langs de steile flanken het Maasdal in. De Bovenste Plasmolen is hier een Rijksmonument en is als watermolen in bedrijf. De Mookerheide is een droog heideterrein, omgeven door bos. Een open landschap met struikheide en verspreid staande vliegdennen, dat is kenmerkend voor een heidegebied. Archeoloog Paulussen heeft een aantal stenen werktuigen meegenomen en laat ons aspecten zien van de evolutie van de mens. De ontwikkeling van stenen vuistbijlen tot uit vuursteen geslepen messen.

We blijven in Noord-Limburg en wel bij de rivier de Niers in de buurt van Gennep. Landschapshistoricus Paulissen heeft hier een mooi verhaal en dat zal veel mensen verbazen. Hij legt uit dat het Niersdal vroeger het Rijndal was. Het Noord-Oostelijk deel van het Maasduinengebied wordt gevormd door de Eckeltse bergen. Sinds 1972 is dit gebied in bezit van Stichting het Limburgs Landschap. Op de Eckeltse bergen is het stuifduinenlandschap uitstekend te zien. Archeoloog Rob legt uit hoe het landschap er in de ijstijd eruit zag. Met behulp van pollenonderzoek kan men aantonen welke vegetatie er in de historie groeide. Landschapshistoricus Maurice geeft uitleg over het ontstaan van paraboolduinen in de ijstijd.

We bezoeken ook cultureel erfgoed zoals de kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden. Hier krijgen we uitleg waarom er op deze plaats een kasteel werd gebouwd. Kasteel Bleijenbeek werd in februari 1945 door een bombardement van de Engelse RAF verwoest. Het is nu kasteelruïne Bleijenbeek. De gelijknamige stichting zorgde voor consolidatie van dit cultureel erfgoed, dat in 2016 werd opgeleverd. Stichting het Limburgs Landschap speelt hierbij ook een belangrijke rol. In het Limburgs museum laat conservator Benoît Mater maquettes zien over de bouwhistorie van Bleijenbeek en ze toont ons ook vondsten die er zijn gedaan.

Bij het Reindersmeer werd ruim 30 jaar beton- en metselzand gewonnen. Door het werk van de ontzanders ontstond een kunstmatig natuurvriendelijk ingericht meer. In het bezoekerscentrum van Stichting Het Limburgs Landschap bij het Reindersmeer komen we o.a. meer aan de weet waar Rijn en Maas stroomden in een geologisch ver verleden.

We zien in deze aflevering o.a.vliegend hert, bunzing, kievit, boompieper, gladde slang, geoorde fuut en hazelworm.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Óngerwaeg geniet ervan: sneeuwpret in Vaals

Óngerwaeg geniet ervan: sneeuwpret in Vaals

L1mburg Centraal - 18 januari 2022

L1mburg Centraal - 18 januari 2022

L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

L1mburg Centraal: Dakarrijder André Thewessen is weer thuis

L1mburg Centraal: Dakarrijder André Thewessen is weer thuis

L1mburg Centraal: drie Limburgse kanshebbers voor Appeltje van Oranje

L1mburg Centraal: drie Limburgse kanshebbers voor Appeltje van Oranje

L1mburg Centraal: slachtoffer seksueel incident krijgt te vaak de schuld

L1mburg Centraal: slachtoffer seksueel incident krijgt te vaak de schuld

Logo 1Limburg

Programma's