Natuurlijk Limburg: Reptielen

Natuurlijk Limburg: Reptielen

Zaterdag 17 oktober 09:00 | 10:00 | 13:35 | 15:00, zondag 18 oktober 09:00 | 10:00 | 11:55 | 13:35 | 15:00 en woensdag 21 oktober 13:25 op L1 TV.

Bij de Meinweg in Midden-Limburg ontmoeten we Ton Lenders van het Natuurhistorisch Genootschap en in Zuid-Limburg Cridi Frissen.

De Meinweg
Nationaal Park de Meinweg ligt ten oosten van Roermond en wordt aan 3 kanten omsloten door Duitsland. Schitterende natuur met nog veel ruimte en rust en ongeveer 1800 hectare groot. 

Landschappelijk gezien kent de Meinweg een grote afwisseling van onder meer droge heidegebieden tot vochtige broekbossen en natte heide. Op de Meinweg ontmoeten we Ton Lenders, je zou hem gerust “Meester Meinweg” kunnen noemen. 

Ton Lenders is zeer begaan met dit gebied. Sinds 1976 doet hij onderzoek naar de adder op de Meinweg. De adder is de enige gifslang in ons land en komt in Limburg alleen voor op de Meinweg. Via het Overlegorgaan Nationaal Park de Meinweg probeert hij - met succes - het beheer van dit Nationaal Park zodanig te sturen dat de natuur ervan profiteert. 

Adders leven in vochtige heidevegetaties en in hakhout en bosjes langs bosranden. Het terreinbeheer van de Meinweg heeft inmiddels een aantal werkzaamheden uitgevoerd om de leefgebieden van de adderpopulaties verder te verbeteren en te verbinden.

De Meinweg is het enige gebied in Limburg waar wilde zwijnen worden getolereerd en we spreken dan ook van een speciaal aangewezen standplaats. Buiten de Meinweg is een nulstandbeheer en worden wilde zwijnen afgeschoten.

Wormdal
En dan verplaatsen we ons nu naar Zuid-Limburg en wel naar het Wormdal, in het grensgebied van Limburg en Duitsland. Enkele kilometers lang is de Worm hier grensrivier. 

Hier is een geschikt milieu voor de ringslang. Deze slang is aan water gebonden en is niet giftig. Ze kan zich op het land snel verplaatsen en is ook een uitstekende zwemmer.

Hoge Fronten
Bij de Hoge Fronten in Maastricht ontmoeten we Cridi Frissen. Cridi is beheerster in de Hoge Fronten, de vestingwerken in Maastricht. Dit gebied is niet alleen cultuurhistorisch van belang, maar ook een belangrijk natuurgebied aan de rand van de stad. 

Het gebied bestaat uit droge grachten met een weelderige plantengroei en aarden wallen met kalkflora. De daartussen liggende muren vormen het leefgebied van de muurhagedis. De muurhagedis is eigenlijk een Zuid-Europese soort die hier in Maastricht haar noordelijkste natuurlijke populatie bereikt. Cridi doet al jarenlang onderzoek aan deze bijzondere hagedis.

We zien in deze aflevering onder meer adder, wilde zwijnen, zandhagedis, buizerd, hazelworm, nachtzwaluw, levendbarende hagedis en muurhagedis.

Wil je kennismaken met het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, dat kan. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Raadpleeg de excursie-agenda op de website www.nhgl.nl.

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Backstage: Solomon

Backstage: Solomon

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

Óngerwaeg in Jabeek: Kok gezocht

L1mburg Centraal - 6 december 2023

L1mburg Centraal - 6 december 2023

Twaalf Limburgers geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Twaalf Limburgers geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Karter Schormans naar Bahrein

Karter Schormans naar Bahrein

Theo is fanatiek kerstkaartenverzamelaar

Theo is fanatiek kerstkaartenverzamelaar

Programma's