Natuurlijk Limburg: Libellen

Natuurlijk Limburg: Libellen

Zaterdag 3 oktober 09:00 | 10:00 | 13:35 | 15:00 en zondag 4 oktober 09:00 | 10:00 | 11:55 | 13:35 | 15:00 op L1 TV

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg ontmoeten we Rob Geraeds van het Natuur Historisch Genootschap. Hij doet als vrijwilliger van het Natuurhistorisch Genootschap veel aan onderzoek naar libellen. Door zijn onderzoek en dat van collega’s ontstaat een schat aan gegevens.

De landgoederen Rozendaal en Schrevenhof en het gebied Reigersbroek vormen een compleet beekdallandschap met laaggelegen grasland, begrensd door bos op stuifzandruggen. Fraaie gebieden van Stichting het Limburgs Landschap. Voormalige landbouwgrond wordt omgevormd tot waardevol natuurgebied.

De bossen zijn opvallend rijk aan vogels. De ondiepe plassen zijn ideaal voor watervogels zoals o.a. de grote zilverreiger. En voor libellen is het gebied een waar el dorado.Het Limburgs Landschap is namens de natuur uw gastheer. En om nog meer van de natuur dichtbij groen te genieten zijn er tal van voorzieningen getroffen zoals o.a. informatieborden, wandelroutes, zitbanken en soms zelfs een uitkijktoren.

In 1999 heeft het Limburgs Landschap in het Schrevenhofsbroekje een natuurherstelproject uitgevoerd. Er zijn 2 plassen gegraven van nauwelijks een meter diep.

Het Reigersbroek was ooit een moerassig gebied dat echter geheel ten behoeve van de landbouw is ontgonnen. Nu bezit de Stichting Het Limburgs Landschap er meer dan de helft van de gronden.

Met Rob Geraeds bezoeken we het Reigersbroek, een waterrijk natuurreservaat bij Montfort dat een grote diversiteit aan watertypen kent. Libellen zijn bijzondere insecten die twee levensfases kennen; als larve leven ze in het water en als volwassen dier vliegen ze rond, op zoek naar insecten. Gedurende hun larvestadium leven ze soms jarenlang in hetzelfde water en zijn daarom een goede indicator voor de waterkwaliteit. 

Het water mag niet uitdrogen, er mag geen vervuiling in terecht komen en het mag niet te warm worden. Een stabiele situatie is dus van groot belang. 

Libellen zijn een goede indicator voor de klimaatverandering. Enkele zuidelijke soorten, zoals de vuurlibel komen door de opwarming vanuit Zuid-Europa onze kant op.

In deze omgeving is het groen genieten voor ieder die er oog voor heeft.

We zien in deze aflevering o.a. Grote zilverreiger, kleine karekiet, waterjuffer, beekjuffer, libellen, zonnedauw, havik, geelgors en zwarte stern.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Marotte roepen geen stadsprins uit in Sittard

Marotte roepen geen stadsprins uit in Sittard

Alle voorstellingen van de Medammecour uitgesteld

Alle voorstellingen van de Medammecour uitgesteld

Lichtstoet van Schinveld verhuist naar 2 april

Lichtstoet van Schinveld verhuist naar 2 april

L1mburg Centraal - 16 januari 2022

L1mburg Centraal - 16 januari 2022

L1mburg Centraal: terugblik op het hoogwater

L1mburg Centraal: terugblik op het hoogwater

L1mburg Centraal: geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren door coronacrisis

L1mburg Centraal: geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren door coronacrisis

Logo 1Limburg

Programma's