Natuurlijk Limburg: Orchideeën

Natuurlijk Limburg: Orchideeën

Zaterdag 7 november 2020 09:00 | 09:57 | 13:35 | 15:00 en zondag 8 november 2020 09:57 | 09:57 | 13:35 | 15:00 op L1 TV

Natuurontwikkeling en natuurherstel zijn belangrijke doelstellingen bij Stichting het Limburgs Landschap. Met een uitgekiend beheer worden regelmatig. mooie resultaten bereikt.

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg ontmoeten we met presentator Edmond Staal en de heren Jean Claessens en Jacques Kleynen, twee gepassioneerde orchideeënonderzoekers.

Bemelerberg en Gerendal
Orchideeën zijn een bijzondere groep planten. Bijzonder aan het onderzoek van Jean Claessens en Jacques Kleynen is dat ze niet alleen naar de planten zelf kijken, maar ook naar de relatie tussen de orchideeën en hun bestuivers. Zo hebben ze ontdekt dat iedere orchidee zijn eigen bestuiver heeft. Op zeer boeiende wijze vertellen zij hoe de opbouw van de orchideeënbloemen is en de werking van de bestuiver. Hobby en passie groeiden bij Jean Claessens en Jacques Kleynen uit tot absolute vakkennis.

Zuid-Limburg met zijn kalkrijke bodems is het mekka voor orchideeën. Zoals o.a. de Bemelerberg. De Bemelerberg is een van de soortenrijkste reservaten van Stichting het Limburgs Landschap. Het landschap bestaat uit bloemrijke graslanden, kalkhellingen en hellingbos.

We kijken ook rond in het Gerendal bij Valkenburg. Het Gerendal is meer dan de moeite waard voor een wandeling. Hier bevinden zich twee kleine terreinen van Het Limburgs Landschap, ingeklemd tussen eigendommen van Staatsbosbeheer, zoals de prachtige orchideeëntuin.

Weerterbos
Natuurherstel en natuurontwikkeling zijn belangrijke doelstellingen van Stichting het Limburgs Landschap. Met een uitgekiend beheer wordt de natuurwaarde steeds vergroot. En dat is mensenwerk, ook o.a. te zien in het Weerterbos.

Het Maarhezerveld in het Weerterbos lijkt in de bloeiperiode wel een bloementapijt van orchideeën. We bezoeken ook Landgoed de Hamert, één van de parels van de Maasduinen. Hier veranderden graslanden in meerdere grote vennen. De bovenste voedselrijke laag van de bodem werd weggegraven en allerlei planten en dieren van vochtige milieus zijn teruggekeerd. De gevlekte orchis voelt zich hier ook thuis.

We zien in deze aflevering o.a. fitis, das, bunzing, kneu, vos, havik, ree en heggenmus.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

AvondGasten Europa: meepraten over toekomst Europa, maar hoe dan?

AvondGasten Europa: meepraten over toekomst Europa, maar hoe dan?

L1mburg Centraal - 22 juni 2021

L1mburg Centraal - 22 juni 2021

L1mburg Centraal: onderwaterdrone onderzoekt de Maas bij Elsloo

L1mburg Centraal: onderwaterdrone onderzoekt de Maas bij Elsloo

L1mburg Centraal: zilverrug Makula in GaiaZOO overleden

L1mburg Centraal: zilverrug Makula in GaiaZOO overleden

L1mburg Centraal: onderzoek IKL: 'Geen fraude, maar belangenverstrengeling'

L1mburg Centraal: onderzoek IKL: 'Geen fraude, maar belangenverstrengeling'

L1mburg Centraal: Kafra Tower voor arbeidsmigranten geopend in Venray

L1mburg Centraal: Kafra Tower voor arbeidsmigranten geopend in Venray

Logo 1Limburg

Programma's