Natuurlijk Limburg: Oorlogssporen en vestingstad

Natuurlijk Limburg: Oorlogssporen en vestingstad

Zondag 29 september

In deze aflevering blijven we in Maastricht en omgeving. Maastricht is een van de oudste vestingsteden van Nederland. Maar ook op het gebied van natuur heeft Maastricht veel te bieden.

Voor kasteel Neercane staat een grenspaal. Landschapshistoricus Maurice Paulissen vertelt over de Belgische opstand van 1830, waarin Maastricht een belangrijke rol speelde. Zowel de Belgen als de Nederlanders wilden controle over Maastricht. De Nederlanders zijn er onder bevelhebber Dibbits in geslaagd Maastricht te behouden. Kasteel Neercanne is het enige uit mergel opgetrokken terrassenkasteel in ons land. En achter het kasteel ligt op de helling het Cannerbos. Fraaie bezittingen van Stichting het Limburgs Landschap.

Met archeoloog Rob Paulussen zijn we op het oudste punt van Maastricht, het Onze Lieve Vrouweplein. Rond het jaar 0 is daar de bewoning al begonnen. In de 4e eeuw na Christus is daar een Romeins fort aangelegd. Het meeste ligt onder de grond maar bij de Onze Lieve Vrouwe basiliek zien we hoekstenen die afkomstig zijn van het oude fort. Met archeoloog Rob lopen we naar de Maas en zien we de Servaasbrug. Rob legt uit dat de Servaasbrug niet de oudste brug is maar de voorloper van de Middeleeuwse brug. De Servaasbrug dateert uit de 13e eeuw. Aan de Oostkant van de Maas onder Maastricht ligt de grootste grindplas van Zuid-Limburg: De Pietersplas, met een oppervlakte van zo’n 141 ha.

Landschapshistoricus Maurice gaat met Edmond naar Fort St Pieter. Aanleiding tot de bouw van het fort was in 1673 de belegering door de zonnekoning. Die bestookte vanaf de St Pietersberg de stad Maastricht. Om te voorkomen dat het nog eens gebeurde werd in 1702 opdracht gegeven om een fort te bouwen.

In het Limburgs Museum laat conservator Benoit Mater ons schilderijen zien die gemaakt zijn over de belegering van Maastricht.

De Sint Pietersberg heeft veel te bieden, ook op het gebied van flora. Natuurmonumenten zorgt hier met een goed beheer voor kalkgraslanden en zo zien we de bloemenrijkdom die daar thuishoort. Landschapshistoricus Maurice vertelt dat het landschap rondom Maastricht ook voor de verdediging van cruciaal belang is geweest. Het jaar 1579 is heel belangrijk geweest voor de stad Maastricht en voor de geschiedenis van Limburg.

De Hoge en Lage Fronten zijn een deel van de vestingwerken van Maastricht.

In ons land komt van nature de muurhagedis alleen voor op deze vestingwerken. Echt uniek dus. In 2012 is door defensie de Navo-bunker in de Cannerberg overgedragen aan Stichting het Limburgs Landschap.

We zien in deze aflevering o.a. steenmarter, kauw, torenvalk, hazelworm, muurhagedis, torenvalk en buizerd..

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's