Natuurlijk Limburg: natte winning rond Maasplassen

Natuurlijk Limburg: natte winning rond Maasplassen

We beginnen deze aflevering van Natuurlijk Limburg in Midden-Limburg bij de Maasplassen. Om de omvang van de Maasplassen in Midden-Limburg goed te kunnen overzien gaan we ze bekijken van grote hoogte.

Oolderplas
Ten zuidwesten van het dorp Ool ligt de door grindwinning ontstane Oolderplas. Tijdens de baggerwerkzaamheden zijn er archeologische vondsten gedaan. Onder andere het zilveren zwaard (het Vikingen zwaard) van Wessem is een belangrijke vondst. Helaas is er ook veel verloren gegaan bij het baggeren .Archeoloog Rob Paulussen legt uit dat men in latere jaren magneten aan de zijkanten van de baggermolen heeft geplaatst om zo ijzeren voorwerpen te ontdekken.

Zwaard
In het Limburgs Museum in Venlo laat conservator Benoit Mater ons een zwaard uit de bronstijd zien, dat gevonden is in Ool . Ook zijn er andere vondsten in het museum te zien, die zijn gevonden bij natte winning. Zoals een fraaie combinatie van voorwerpen die werden geofferd aan de Goden.

Het schiereiland Isabelle Greend is gelegen tussen de Maas en de Oolderplas. Nieuwe natuur in het Midden-Limburgse Maasplassengebied.

Neer
We volgen de Maas nu ter hoogte van Neer. Wat de natte winning betreft zijn hier veranderingen ontstaan en dat heeft een natuurlijke oorzaak. Tijd om even rond te kijken met landschaphistoricus Maurice Paulissen. De Roerdalslenk, een breuk in de aardkorst, die begrenst hier het gebied. Het Maasdal wordt naar het noorden smaller, de grindgaten houden hier op.

Asselt
Aan de andere kant van de Maas, bij Asselt, bevindt zich een oud laat middeleeuws kerkje. Archeoloog Rob wijst op de Maaskeien en oude Romeinse dakpannen in de muur die zijn gebruikt bij de bouw ervan.

Pietersplas
We gaan naar het zuiden. Aan de oostkant van de Maas onder Maastricht ligt de grootste grindplas van Zuid-Limburg. De Pietersplas heeft ook hier een dubbele functie. Recreatie en natuurgebied. De recreanten in de zomer verstoren immers geen watervogels in de winter. Landschapshistoricus Maurice legt uit dat al lang geen toestemming meer wordt gegeven om zulke diepe grindgaten te graven en uiteraard kunnen we de klok helaas niet terug draaien. Maurice neemt ons mee naar Itteren waar nu een nieuwe vorm van grindwinning wordt toegepast. Er wordt nu wel rekening gehouden met de natuur. Een combinatie van beveiliging tegen hoogwater en natuurontwikkeling.

We zien in deze aflevering onder meer de fuut, koninginnenpage, buizerd, konikpaarden, snoek, oeverzwaluw en blauwe reiger.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Uitzendtijden

Zaterdag 17 september 09:00 | 10:30 | 12:35 | 13:55 | 15:30, maandag 19 september 13:55 | 15:15, woensdag 21 september 13:55 | 15:15, donderdag 22 september 13:30 | 15:15 en vrijdag 23 september 13:55 | 15:15 op L1 TV

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Natuur en Zo TV: kalkgraslanden, Oosterse tuin en Hubertinahof

Natuur en Zo TV: kalkgraslanden, Oosterse tuin en Hubertinahof

Das rote Pferd van Heino in Wunderbar

Das rote Pferd van Heino in Wunderbar

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Natuur en Zo: buitenplanten in de winter, Sint-Pietersberg, kerstbomen

Natuur en Zo: buitenplanten in de winter, Sint-Pietersberg, kerstbomen

Limburg Doc: De erfenis van het Verdrag van Maastricht

Limburg Doc: De erfenis van het Verdrag van Maastricht

Cultuurcafé: Desray, Missiemuseum, Augustus Oklahoma, Eric Jaspers

Cultuurcafé: Desray, Missiemuseum, Augustus Oklahoma, Eric Jaspers

Programma's