Natuurlijk Limburg: Nationaal Park Maasduinen

Natuurlijk Limburg: Nationaal Park Maasduinen

Zondag 14 juli

We zijn in deze aflevering van Natuurlijk Limburg in Noord-Limburg op Landgoed de Hamert. Dit gebied, gesitueerd tussen de Maas en de Duitse grens omvat een breed scala aan landschapstypen.

De hoefijzervormige paraboolduinen zijn kenmerkend voor het Nationaal Park de Maasduinen. Ze zijn ontstaan tegen het eind van de laatste ijstijd.

Rob Paulissen vertelt aan Edmond over de grote, hoog en centraal in het natuurgebied “de Hamert” gelegen grafheuvel, het zogenaamde Vorstengraf. Deze stamt uit de oudste periode. Door de ligging en omvang van de grafheuvel (doorsnede 20 m en hoogte 3 m) vermoedt men dat een belangrijk persoon deze heuvel als laatste rustplaats heeft gekregen.

Samen met Maurice Paulissen gaan we vervolgens naar het oorlogsmonument uit de Tweede wereldoorlog, een eenvoudig houten kruis dat op de rand van heide en bos staat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is op deze plaats een aantal leiders van het Limburgse verzet geëxecuteerd. Nog jaarlijks worden hier op 4 mei tijdens de Nationale dodenherdenking de gefusilleerden herdacht. Ook de historie van heide krijgt alle aandacht hier op “de Hamert.”

Natuurherstel en natuurontwikkeling door het Limburgs Landschap zorgen voor prachtige resultaten. Het Heerenven is daarvan een schitterend voorbeeld. Vanaf 1999 is een grasland veranderd in een groot ven. Vlakbij dit Heerenven is een groot Urnenveld ontdekt. We bezoeken het Limburgs Museum in Venlo waar conservator Benoît Mater ons verschillende urnen laat zien en daarbij uitleg geeft over de vindplaats ervan.

Het Geldernsch Nierskanaal is ook een onderdeel van landgoed de Hamert. Door het natuurlijke hoogteverschil van zo’n 7 meter heeft het kanaal het karakter van een bergbeek. Natuurlijk komen we daar meer aan de weet over de geschiedenis van het Geldernsch Nierskanaal.

Vervolgens kijken we nog verder terug in de geschiedenis op zoek naar sporen van een kanaal uit de 80-jarige oorlog. En dan hebben we het over Fossa Eugeniana. Aan de Fossa Eugeniana ligt Fort Lingsfort ook wel Fort Hazepoot genoemd. Een grote heuvel herinnert eraan.

Op Landgoed Arcen is een historische doolhof, die men op oude kaarten goed kon zien. En nadat de doolhof beter zichtbaar werd gemaakt proefde Edmond Staal ook even de sfeer van het 18e eeuwse monument.

Natuur, archeologie en landschapsgeschiedenis, meer dan de moeite waard.

We zien o.a. oeverloper, kneu, zandhagedis, rugstreeppad, knoflookpad, vos, sperwer, draaihals en wespendief.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's