Natuurlijk Limburg naar landgoed De Hamert

Natuurlijk Limburg naar landgoed De Hamert

Zondag 23 juli 10:00, 12:00 en 17:00 uur

Landgoed De Hamert is bijna 1.100 hectare groot. Voor deze aflevering filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten op het landgoed, dat gesitueerd is tussen de Maas en de Duitse grens.

Landgoed De Hamert omvat een breed scala aan landschapstypen. De hoefijzervormige paraboolduinen zijn kenmerkend voor het Nationaal Park De Maasduinen. Ze zijn ontstaan tegen het eind van de laatste ijstijd.

In 1961 werden de eerste delen van Landgoed de Hamert door het Limburgs Landschap aangekocht. Daarna zorgde een uitgekiend beheer dat het één van de mooiste grote Limburgse natuurgebieden is. Presentator Edmond Staal ontmoet in deze aflevering collega Harry Bussink, medewerker van Stichting het Limburgs Landschap.

Natuurherstel en natuurontwikkeling door het Limburgs Landschap zorgen voor prachtige resultaten. Het Heerenven is daarvan een schitterend voorbeeld. Vanaf 1999 is een grasland veranderd in een groot ven. De bovenste voedselrijke laag van de bodem is weggegraven. Allerlei planten en dieren van vochtige milieus zijn teruggekeerd.

In 2012 werd ruim 5 ha verdroogd en voedselrijk grasland omgevormd tot waardevolle natuur in ontwikkeling. Een ven met overgang van gagel, heide en vochtige heide naar droge heide. Het begin is er: in enkele jaren veranderde een soortenarm weiland in een waardevol natuurgebied. Een goed beheer heeft oog voor natuurherstel.

Het Kempische heideschaap helpt bij het beheer van de heide. Ze voorkomen dat er teveel gras tussen de heidestruiken groeit. Schapen vinden gras namelijk lekkerder dan heide en door die voorkeur wordt vergrassing dus tegengegaan. Ook wordt er kleinschalig geplagd.

We ontmoeten ook Lex Veenma en partner Marjo Leers, twee fanatieke wandelaars, die het prachtige natuurschoon van de Maasduinen ontdekken.

We zien in deze aflevering o.a. zandhagedis, kneu, wespendief, knoflookpad, vos, gladde slang met hazelworm en kleine bonte specht.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's