Natuurlijk Limburg naar het zuidelijk Geuldal

Natuurlijk Limburg naar het zuidelijk Geuldal

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine. Zondag 30 juli om 10:00, 12:00, 14:00 en 17:00 uur bezoeken we het zuidelijk Geuldal.

Ten zuidoosten van Epen ligt het natuurgebied Cottessen.

Voor deze aflevering van Natuurlijk Limburg filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten bij Cottessen en omgeving, een omgeving die rijk is aan landschapselementen zoals graften, heggen, singels en bosjes.

De Belletboomgaard is een van de mooiste hoogstamboomgaarden van ons land. De eerste bomen in de Belletboomgaard werden zo’n 80 jaar geleden geplant. Nu staan er meer dan 350 bomen: appels, peren en pruimen.

De variatie in rassen is groot en meerdere oude rassen zijn zeldzaam geworden. Er worden regelmatig nieuwe bomen geplant. De afgelopen jaren zelfs meer dan honderd en op deze manier blijft de Belletboomgaard van grote waarde.

Presentator Edmond Staal ontmoet collega Maurice Peerboom, medewerker van Stichting het Limburgs Landschap.

Vakwerkboerderijen, zoals hoeve Bervesj, zijn mooie voorbeelden van cultureel erfgoed. Hoeve Bervesj werd fraai gerestaureerd en is eigendom van het Limburgs Landschap.

Landschapselementen zoals houtwallen, heggen, bosjes en losse boomgroepen vergroten niet alleen de natuurwaarden in het Geuldal, maar kleden ook het landschap aan. De meanderende Geul heeft het landschap gevormd.

Een zeldzaamheid in het Geuldal is het zinkviooltje. Er worden uitvoerige maatregelen genomen ter verbetering van het biotoop van de zinkflora. Of deze maatregelen afdoende zijn zal de toekomst leren.

In de Heimansgroeve ligt het oudste stukje Nederlandse bodem dat bovengronds zichtbaar is. De groeve is genoemd naar Eli Heimans, die begin 20e eeuw de eerste fossielen in de groeve ontdekte. Heel bijzonder dus.

We ontmoeten Jos Odekerken, bekend schrijver en fotograaf van diverse boeken over landschap, natuur en cultuur in Limburg. Hij wandelt veel en graag o.a. in Cottessen, hier met wandelvriendin Irene Bessems.

We zien in deze aflevering o.a. grote lijster, vuursalamander, steenuil, waterspreeuw, ijsvogel, grote gele kwikstaart, grauwe klauwier en das.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's