Natuurlijk Limburg naar de Oolderplas

Natuurlijk Limburg naar de Oolderplas

In Natuurlijk Limburg maken we zondag 6 augustus een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

Voor deze aflevering van Natuurlijk Limburg filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten in deze nieuwe natuur in het Midden-Limburgse Maasplassengebied.

In de zomermaanden vindt op de Oolderplas veel waterrecreatie plaats. Omdat de recreatieperiode, en watervogels die hier overwinteren, in andere jaargetijden plaatsvinden, gaan recreatie en natuur op de Oolderplas uitstekend samen.

Oolderplas, Isabelle Greend en Oolder Greend. Een oppervlakte van zo’n 263 ha, in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. En hoe de plantengroei er na jaren goed beheer kan uitzien is goed zichtbaar in de Isabelle Greend. Een kleurrijk palet is het resultaat.

De gronden rond de plas zijn ideaal om te wandelen en in natuurontwikkelingsgebieden kun je je eigen weg kiezen. Dus struinen mag hier. De Isabelle Greend en de Oolder Greend bestaan vooral uit allerlei typen grasland, waarbij ruige delen worden afgewisseld met verspreide bosjes en waterpartijen.

Konikpaarden en gallowayrunderen zorgen door hun graasgedrag voor variatie in het terrein. Sommige planten worden gegeten en andere juist niet.

Ter hoogte van Linne maakt de Maas een grote lus die dan ook de Lus van Linne wordt genoemd. De Lus van Linne zal de komende jaren een verandering ondergaan. De herinrichting zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de hoogwaterbescherming langs de Maas én ruimte scheppen voor de ontwikkeling van ruim 200 hectare dynamische en soortenrijke riviernatuur.

Een mooi plan dus, waarbij natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en grindwinning worden gecombineerd. Presentator Edmond Staal ontmoet er collega Luc Daamen, medewerker van Stichting het Limburgs Landschap.

In de Isabelle Greend ontmoeten we Pascal Gense, een verwoed amateurfotografe met heel veel geduld bij het maken van foto’s van dieren.

We zien in deze aflevering o.a.fuut, koninginnepage, buizerd, koniks, knobbelzwaan, meerkoet en vos.

Zondag 6 augustus 2017 om 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 en 17:00 uur

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

De ruwe klanken van Daddy Unchained

De ruwe klanken van Daddy Unchained

Limburg in Beweging - 29 mei 2020

Limburg in Beweging - 29 mei 2020

L1mburg Centraal - 28 mei 2020

L1mburg Centraal - 28 mei 2020

AvondGasten: corona in Limburg - het vaccin en de maatregelen

AvondGasten: corona in Limburg - het vaccin en de maatregelen

Jouw Plat-eweg Top 3 van donderdag 28 mei

Jouw Plat-eweg Top 3 van donderdag 28 mei

L1mburg Centraal: zorgelijke situatie dreigt door extreme droogte

L1mburg Centraal: zorgelijke situatie dreigt door extreme droogte

Logo 1Limburg

Programma's