Natuurlijk Limburg: Mossen

Natuurlijk Limburg: Mossen

Zaterdag 31 oktober 09:00 | 09:57 | 13:35 | 15:00, zondag 1 november 09:00 | 09:57 | 11:55 | 13:35 | 15:00 en woensdag 4 november 14:20 | 16:14 op L1 TV

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg bezoeken we met presentator Edmond Staal de Tuspeel in Midden-Limburg en de Groote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Tuspeel
De Tuspeel is een prachtig natuurreservaat van Stichting het Limburgs Landschap. Door een uitgekiend beheer is de waarde van de Tuspeel gegarandeerd. De stuifduinen rond de hoogveenkern zijn beplant met loof- en naaldbos.

Edmond heeft hier een ontmoeting met Lisa Op den Kamp van de mossenstudiegroep van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Zij maakte een universitaire studie in Duitsland met daarbij een specialiteit over veenmossen in de Eifel. Zij doet ook onderzoek voor het Natuur Historisch Genootschap en haar gegevens zijn daarbij belangrijk bij het beheer van het natuurgebied. Mossen zijn minuscule planten, maar ze hebben toch een heel belangrijke functie in de natuur. Mossen maken de ondergrond geschikt voor andere hogere planten.

Edmond Staal wandelt met Lisa Op den Kamp door de Tuspeel. Aan de oostrand van de Tuspeel ligt een grote oppervlakte open water met een zandige bodem. De veenontwikkeling is ook hier gestart.

Groote Peel
Van de Tuspeel gaan we naar de Groote Peel, het Nationaal Park op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Hier hebben we een ontmoeting met Phlip Bossenbroek.

In het verleden is de Groote Peel grotendeels afgegraven voor de turfwinning. Intussen komen in de oude boerenkuilen de veenplanten weer terug en begint de hoogveenvorming opnieuw. Phlip Bossenbroek kan daar smakelijk over vertellen. Wandelen door de Groote Peel is groen genieten.

De Groote Peel kent vele landschapstypen zoals o.a. grote en kleine waterplassen, moerassen, open terreinen met heide, bossen en struwelen. De combinatie van veel water en de uitgestrektheid van het gebied, dat weinig verstoord wordt door mensen, maakt het gebied uitermate geschikt voor vogels. Voor de liefhebber is er een vogelkijkhut van waaruit je vogels zonder ze te verstoren kunt observeren.

We zien in deze aflevering o.a. grauwe ganzen, nijlganzen, boomvalk, bruine kiekendief, wulp, klapekster, kokmeeuw en roerdomp.

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

L1mburg Centraal: geen Auw Wieverbal in Valkenburg

L1mburg Centraal: geen Auw Wieverbal in Valkenburg

Blaaskracht: Rob Mennen praat met Erik Somers

Blaaskracht: Rob Mennen praat met Erik Somers

Blaaskracht Concert: Musica Sacra Maastricht 2023 - deel 4

Blaaskracht Concert: Musica Sacra Maastricht 2023 - deel 4

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Vrijdag geleidelijk overal droog, 8 tot 9 graden

Vrijdag geleidelijk overal droog, 8 tot 9 graden

Nieuwe Limburg Doc op L1 TV: Laat ons hopen, een nieuw leven in Heerlen-Noord

Nieuwe Limburg Doc op L1 TV: Laat ons hopen, een nieuw leven in Heerlen-Noord

Programma's