Natuurlijk Limburg: Groen genieten in de Maasduinen

Natuurlijk Limburg: Groen genieten in de Maasduinen

In Natuurlijk Limburg maken we wekelijks een wandeling met Edmond Staal, waarbij we oog hebben voor het kleine.

De Bergense schaapskooi werd in 2002 gebouwd naar authentiek model. Begrazing door schapen is de oudste bekende vorm van heidebeheer.
Diverse wandelpaden en fietspaden geven genoeg mogelijkheden om te genieten van de natuur.

In 2000 werd een grote landbouwenclave op de Bergerheide door het Limburgs Landschap aangekocht, en teruggegeven aan de natuur. Hier lagen tientallen jaren eerder nog vennen, het Wolfsven en het Lelieven. Het Wolfsven was vroeger het grootste echte ven van Limburg en zelfs een der grootste in Nederland, met een lengte van ongeveer een kilometer, maar maximaal slechts 1,5 m diep. Beide vennen zijn nu hersteld. We bezoeken ook het Reindersmeer. Het Reindersmeer is inmiddels een volwaardig onderdeel van het Nationaal Park de Maasduinen. Het wordt gevoed door schoon grondwater. De ondiepe plekken langs de oever worden benut door watervogels en maken een gevarieerde begroeiing mogelijk. Een wandeling rondom het Reindersmeer biedt prachtige vergezichten met zandverstuivingen, water en bossen. En al verder wandelend komen we terecht op de Bosserheide. Vanaf 1970 werd het gebied stukje bij beetje door het Limburgs Landschap gekocht. Het bestaat uit droog naaldbos, hakhout, heide en stuifzand.

Bij Well ligt de Baend, een natuurgebied dat door kleiwinning is ontstaan. Na 2 extreme hoogwaters langs de Maas werd besloten om de kades rond de dorpen te verhogen. Zo’n volgelopen kleiput zorgt mede voor een afwisselend natuurgebied.

We zien in deze aflevering o.a. kneu, boompieper, nachtzwaluw, rugstreeppad, grauwe kiekendief, gaai, havik, rode bosmieren en sabelsprinkhaan.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's