Natuurlijk Limburg: Genieten van het landschap

Natuurlijk Limburg: Genieten van het landschap

Zondag 30 juni 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

We vertrekken in het Zuidelijk Geuldal bij Cottessen. Hier is de natuurlijke staat van de Geul met afkalvende oevers, stroomversnellingen en meanders goed te zien. Het Geuldal, een beetje buitenland. Een schril contrast met het merendeels vlakke Nederland.

Heel bijzonder is hier het geologisch monument, de Heimansgroeve. Maurice Paulissen vertelt over de historie ervan. We kijken nog even verder rond in dit prachtig stukje Limburg.

Als we de Geul verder volgen arriveren we in de buurt van Valkenburg. Archeoloog Rob Paulussen neemt Edmond mee naar een plaats aan de oever van de Geul waar bijzondere vondsten zijn gedaan uit de ijzertijd. Ook gaan we naar de Goudsberg. Daar stond vroeger een Romeinse wachttoren. De contouren zijn op hoogtekaarten nog goed zichtbaar.

In de Plenkertstraat in Valkenburg zijn nog restanten te zien van de vuursteenmijn. Rob legt uit hoe de mensen vroeger de vuursteen uit de mijn haalden. In het Limburgs museum is een maqeutte te zien.

We verplaatsen ons nu naar het natuurontwikkelingsgebied Ingendael, gelegen tussen Houthem, Berg en Terblijt en Vilt. Sinds 1996 beheert Stichting het Limburgs Landschap het gebied. Hier mag de natuur haar gang gaan. Door hun graasgedrag zijn grote grazers zoals gallowayrunderen en konickpaarden de natuurlijke beheerders van Ingendael. In een natte periode en zeker als de Geul buiten haar oevers treedt verandert Ingendael tijdelijk in een moerasgebied.

Maurice Paulissen legt uit hoe de Bergse hei op den duur bos werd. Een fraai hellingbos op de oude plaats van een heidegebied.

De provinciale weg langs Ingendael van Meerssen richting Valkenburg heeft een rijke historie. De Via Belgica is te herkennen aan de rij bomen die hem markeren . Een historische weg uit de Romeinse tijd.

We arriveren vervolgens in Meerssen bij de Herkenberg. Hier lag vroeger een grote Romeinse villa.

Ten noorden van Maastricht bij landgoed Vaeshartelt gaat het Geuldal over in het Maasdal. De combinatie Natuur en historie is meer dan de moeite waard!

We zien in deze aflevering o.a. grauwe klauwier, grote gele kwikstaart, bosuil, vos, wijngaardslak en grote groene sabelsprinkhaan.

In deze serie van Natuurlijk Limburg gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Interessante vondsten in en verhalen over de landschappen in Limburg komen aan de orde. We brengen ook steeds een bezoek aan het Limburgs museum waar Benoît Mater ons belangrijke vondsten toont.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Stapper laat fiets achter: massale inzet hulpdiensten

Stapper laat fiets achter: massale inzet hulpdiensten

Het achterlaten van een fiets bij een kasteelvijver in Tegelen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor heel wat consternatie gezorgd. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, omdat gedacht werd dat er iemand te water was geraakt.

Programma's