Natuurlijk Limburg: Geleenbeekdal

Natuurlijk Limburg: Geleenbeekdal

Zondag 4 augustus

We zijn vandaag in Zuid- Limburg in het stroomgebied van de Geleenbeek. De Geleenbeek heeft 28 zijbeken.Het dal van de Geleenbeek is een langgerekt en waardevol groen gebied in het Nationaal Landschap Zuid- Limburg.

De beek loopt door karakteristieke landschapstypen o.a. door heuvels, hellingbossen, zacht glooiende hellingen en door droge en natte graslanden.

Samen met landschapshistoricus Maurice Paulissen gaan we naar Benzenrade, een gehucht bij Heerlen. Hier ontspringt de Geleenbeek. Er zijn een aantal interessante wandelroutes uitgezet in het Geleenbeekdal. Niet alleen de fraaie landschappen springen daarbij in het oog maar ook cultureel erfgoed zoals kastelen en hoeves. Het huidige kasteel Terborgh is een 17e eeuwse hoeve en is een rijksmonument.

Als we doorlopen langs de Geleenbeek komen we bij Sweikhuizen; het dorp ligt op een helling. Op de helling staan pruimenbomen, Rengelaoten . De stichting Sjweikeser Rengelaot zet zich in voor herstel van dit fraaie pruimenbomenlandschap en met succes.

Boven op het plateau gaan we naar een belangrijke archeologische vindplaats, samen met archeoloog Rob Paulussen. De oude Pastorie tussen Neerbeek en Beek is een Rijksmonument met een bijzondere geschiedenis. Wij waren er enkele jaren geleden bij toen men het vervallen overblijfsel van een ooit grote complex ging onderzoeken. Archeologisch onderzoek verwachtte sporen te vinden van het grote complex inclusief de gracht. Iedere vondst werd nauwkeurig onderzocht. Er werden allerlei vondsten gedaan. Benoît Mater, conservator in Limburgs museum, toont ons vondsten, waaronder ook een pot van de bandkeramiekers.

Stichting het Limburgs Landschap zorgde voor de restauratie en uitbreiding van de oude Pastorie. Cultureel erfgoed dat een sleutelpositie heeft in de ontstaansgeschiedenis van Beek.

De oude Pastorie is de verbinding tussen het drukke stedelijk gebied en het omliggende landschap. Een ware oase tussen de verstedelijking. Hier begint de Poort naar het heuvelland. Genieten van kleine landschapselementen zoals heggen, houtwallen of een holle weg in het landschap.

Natuur, archeologie en landschapsgeschiedenis, meer dan de moeite waard.

We zien in deze aflevering o.a. meerkoet, wezel, kleine karekiet, eekhoorn, zwartkop en steenuil.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's