Natuurlijk Limburg: Eeuwenoud mijnbouwlandschap

Natuurlijk Limburg: Eeuwenoud mijnbouwlandschap

Zondag 11 augustus

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg zijn we in Zuid- Limburg, in de omgeving van Kerkrade. De geschiedenis van de steenkoolwinning heeft het land en zijn bewoners gevormd. Rolduc speelt een sleutelrol bij de steenkoolwinning.

Archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen hebben ieder hun eigen kijk op dat gegeven en daarbij vullen de vakgebieden elkaar aan. Rolduc, een belangrijk monument en het omringende landschap hebben hier een rijke historie. In het Wormdal ligt niet alleen de basis van steenkoolwinning, maar het is ook om andere kwaliteiten interessant. Het is een prachtig natuurgebied, doorsneden door de rivier de Worm.

Bijna vanzelfsprekend brengen we in Kerkrade een bezoek aan Schacht Nuland. Zoals bekend is er in Limburg helaas weinig tastbaars van de mijngeschiedenis overgebleven, maar dit monument van de oudste steenkolenmijn in ons land is er gelukkig wel. In 1969 verliet de laatste wagen met steenkool deze Domaniale mijn. Een ander voorbeeld van cultureel erfgoed uit het mijnverleden is de Hopel, een voormalige mijnwerkerskolonie. In Heerlerheide bezoeken we ook nog de omgeving van de steenberg van de Oranje Nassau 4 mijn, prominent aanwezig in het landschap.

Eind 2015 werd van de gemeente Kerkrade een aanzienlijk deel van de Anstelvallei in eigendom en beheer overgedragen aan Stichting het Limburgs Landschap. Daarbij hoorde o.a. ook de hoeve Nieuw Ehrenstein.

De Anstelvallei grenst aan de buitenring Parkstad. Bij de aanleg van de buitenring werden in de omgeving van Amstenrade bijzondere ontdekkingen gedaan. Archeoloog Rob Paulussen neemt ons mee en geeft op die locatie uitleg waarom diverse vondsten zo uniek zijn. In het Limburgs museum laat conservator Benoît Mater ons zien hoe de Neanderthalers leefden. In de Anstelvallei ligt Hoeve Nieuw Ehrenstein, een historisch monument in bezit bij Stichting het Limburgs Landschap.

De Anstelvallei is ook een ideaal gebied om te wandelen en de voorzieningen worden nog verder uitgebreid. Op een akker lag vroeger een Romeinse villa en daar willen we bij ons bezoek natuurlijk meer van weten. Het stuwmeer de Cranenweijer, het enige stuwmeer van Nederland, is op een bijzondere manier ontstaan. De mijnen in Kerkrade loosden hun vervuilde afvalwater in de omliggende beken zoals de Anstelerbeek.

Na de mijnsluitingen werd een stuw gebouwd in de beek en zo ontstond het stuwmeer. Het speelt een rol bij de waterhuishouding en heeft een recreatieve functie. De afwisseling van het gebied en de grootte maken de Anstelvallei belangrijk voor de streekbewoners. Natuur, archeologie en landschapsgeschiedenis, meer dan de moeite waard.

We zien in deze aflevering o.a. ringslang, huiszwaluw,witte kwikstaart, kruisspin, waterhoen en hermelijnvlinder.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's