Natuurlijk Limburg: Beeldhouwen door de Roer

Natuurlijk Limburg: Beeldhouwen door de Roer

Dinsdag 30 juni 14:00 | 15:30 | 18:00 | 21:00, woensdag 1 juli 13:30 en zaterdag 4 juli 09:30 | 14:00 | 15:30 | 18:00 | 21:00

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg zijn we in Midden-Limburg en volgen daarbij het Roerdal. Het Leropperveld is een uitgestrekt glooiend landschap waar de Roer door meandert.

Het agrarisch gebied met hier en daar bebossing treffen we aan in de omgeving vanj St. Odiliënberg. De Turfkoelen is een ven in een oude Roermeander ten oosten van Herkenbosch. Dit natuurgebied met vennen en bebossing is eigendom van Stichting het Limburgs Landschap en is vrij toegankelijk op wegen en paden.

Het Roerdal is uiteraard een lager gelegen gebied waarin de Roer fraai meandert. Een glooiend en afwisselend landschap met akkers, weilanden, houtwallen en kleine bossen. De Roer heeft een groot deel van het landschap in Midden- Limburg gevormd. Landschapshistoricus Maurice geeft hierbij verdere uitleg en geeft aan dat er meerdere mogelijkheden zijn die betrekking hebben op de naamgeving van Roermond. Langs de Roer zijn belangrijke bandkeramische vondsten gedaan. Archeoloog Rob Paulussen vertelt over de belangrijke functie van de Roer in die tijd. Het vee vanuit de Zuid-Limburgse plateaus werd door bandkeramische veehouders ook wel naar deze streek gedreven om er te grazen. De rivier leverde niet alleen drinkwater, maar was ook belangrijk als we denken aan de visvangst.

Het Leropperveld kent een rijke geschiedenis. Dat blijkt uit de vuurstenen werktuigen die er gevonden zijn. Rond boerderij de Mortelshof ligt een grote oppervlakte natuurlijk beheerde akkers. De fraaie notenlaan werd in de tweede wereldoorlog gekapt. Landschapshistoricus Maurice geeft de verklaring. H et notenhout werd gebruikt om er geweerkolven van te maken. Stichting Het Limburgs Landschap heeft zo’n tien jaar geleden op dezelfde plaats nieuwe notenbomen geplant. En al duurt het nog jaren voordat de bomen van de notenlaan weer majestueuze bomen zijn, het begin is er. Ook dit is herstel van cultureel erfgoed .

Met de Roer mee arriveren we hier in St. Odiliënberg, met in de verte boven op een heuvel al zichtbaar de bekende basiliek. De basiliek kent een rijke geschiedenis. In het Limburgs museum in Venlo laat conservator Benoît Mater ons een gouden reliek zien die gevonden is in het zand bij de basiliek na het bombardement in 1945. We zien ook een Romeins altaar dat werd hergebruikt in de 8e en 9e eeuw als bouwmateriaal.

Het Roerdal, een mix van natuur, cultuur en historie. Meer dan de moeite waard.

We zien in deze aflevering o.a. oeverzwaluw, vos, bruine kikker, torenvalk, fazant en heggenmus.

In deze serie van Natuurlijk Limburg, gemaakt door regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten, ontmoet Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap in iedere aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Marotte roepen geen stadsprins uit in Sittard

Marotte roepen geen stadsprins uit in Sittard

Alle voorstellingen van de Medammecour uitgesteld

Alle voorstellingen van de Medammecour uitgesteld

Lichtstoet van Schinveld verhuist naar 2 april

Lichtstoet van Schinveld verhuist naar 2 april

L1mburg Centraal - 16 januari 2022

L1mburg Centraal - 16 januari 2022

L1mburg Centraal: terugblik op het hoogwater

L1mburg Centraal: terugblik op het hoogwater

L1mburg Centraal: geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren door coronacrisis

L1mburg Centraal: geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren door coronacrisis

Logo 1Limburg

Programma's