Natuurlijk Limburg: Amfibieën

Natuurlijk Limburg: Amfibieën

Zaterdag 21 november 09:00 | 09:57 | 13:35 | 15:00, zondag 22 november 09:00 | 09:57 | 13:35 | 15:00 en woensdag 25 november 14:21 | 16:31 op L1 TV

In deze aflevering van Natuurlijk Limburg bezoeken we met presentator Edmond Staal de Ravenvennen in Noord-Limburg en de Meertensgroeve in Zuid-Limburg.

Ravenvennen

We beginnen bij de Ravenvennen. Het Ravenvennengebied maakt deel uit van de Maasduinen die zich aan de oostzijde van de Maas uitstrekt van Gennep tot aan Venlo. De rijkdom aan vennen en poelen verklaart het grote aantal amfibieën dat in de Ravenvennen leeft.

Edmond ontmoet hier collega Henk Heijligers. Henk is in zijn vrije tijd bezig met allerlei aspecten in de natuur, maar vissen en amfibieën hebben zijn grootste aandacht. In de Ravenvennen zijn liefst 11 soorten amfibieën waargenomen. Naast kikkers en padden, leven er ook vier soorten watersalamanders.

Voor Natuurlijk Limburg zijn we voortdurend op zoek om te laten zien dat de natuur dicht bij huis best veel heeft te bieden, als je er maar oog voor hebt.

​Bergse heide

Van Noord-Limburg gaan we naar Zuid-Limburg, naar de Bergse heide, een hellingbos gelegen tussen Berg, Vilt en Houthem. De Bergse Heide is sinds 1970 in bezit van Stichting Het Limburgs Landschap.

Samen met Edmond wandelen we door het fraaie hellingbos in de richting van de Meertensgroeve, een oude kalksteengroeve ook in bezit bij het Limburgs Landschap. In de Meertensgroeve ontmoeten we Frans Blezer. Hij doet voor het Natuurhistorisch Genootschap onderzoek naar het voorkomen van amfibieën.

Deze groeve vormt het leefgebied van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. Deze twee kleine padjes zijn voor hun voortplanting aangewezen op karrensporen en andere tijdelijke wateren. Het mannetje van de vroedmeesterpad wikkelt de eisnoeren om zijn achterpoten en draagt ze net zo lang met zich mee dat ze bijna uitkomen. Zo beperkt hij het risico op vraat van de eieren. De Geelbuikvuurpad vertrouwt op zijn schutkleuren.

Als dat niet meer helpt, laat hij zijn zwart-gele onderzijde zien om te waarschuwen voor zijn giftige huidslijm. Frans Blezer is nauw betrokken bij het platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad, een groep van professionals en vrijwilligers die zorgen voor een goede leefomgeving voor beide soorten.

We zien in deze aflevering o.a.:

  • alpenwatersalamander
  • bruine kikker
  • rugstreeppad
  • vroedmeesterpad
  • geelbuikvuurpad
  • kleine karekiet
  • sperwer
  • bosuil

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Medammecour 2017 herhaald op L1 TV

Medammecour 2017 herhaald op L1 TV

Egerländer6 in Wunderbar

Egerländer6 in Wunderbar

Postbus 31 - 24 januari 2021

Postbus 31 - 24 januari 2021

L1 Concert: Wind Music Revived - deel 2

L1 Concert: Wind Music Revived - deel 2

Voorgesteld: de derde 15 halvefinalisten van het LVK

Voorgesteld: de derde 15 halvefinalisten van het LVK

L1mburg Centraal - 23 januari 2021

L1mburg Centraal - 23 januari 2021

Logo 1Limburg

Programma's