Natuurlijk Limburg 20ste jaar op L1 TV

Natuurlijk Limburg 20ste jaar op L1 TV

'Natuurlijk Limburg 20 jaar' is de titel van de nieuwe 15-delige tv-serie van regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten-Bannier.

Op 10 september 2000 was de eerste uitzending van de serie Natuurlijk Limburg op L1 TV en 6 oktober 2019 start de eerste aflevering van 'Natuurlijk Limburg 20 jaar.'

In deze reeks uitzendingen kijken we samen met presentator Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap naar het heden, het verleden of naar de toekomst wat betreft landschap, natuur en/of cultureel erfgoed. In iedere aflevering kijken we naar hoe het was en hoe door aankoop en uitgekiend beheer het landschap en de omgeving reageert.

Ook komen er in meerdere afleveringen een archeoloog, een landschapshistoricus en/of een historisch geograaf van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap aan het woord en brengen we geregeld een bezoek aan het Limburgs Museum in Venlo. Interessante vondsten in en verhalen over de landschappen in Limburg krijgen daarbij extra aandacht.

Echt een belangrijke pijler onder de serie Natuurlijk Limburg zijn ongetwijfeld de opnamen van dieren. Veel van deze opnamen zijn niet te plannen, zeker een ontmoeting met de meeste zoogdieren is vaak puur toeval.

In het kader van “Natuurlijk Limburg 20 jaar” ging gouverneur Theo Bovens in zijn vrije tijd een dag mee bij het filmen in de natuur. Uiteraard komt hij daarbij ook aan het woord over natuur en cultureel erfgoed.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's