Natuurlijk Limburg 20 jaar - Zuidelijk Geuldal, natuur en historie

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Zuidelijk Geuldal, natuur en historie

Zondag 10 november 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

We volgen de rivier de Geul vanaf Sippenaken in België . Daar is goed te zien dat de groeves uit ander gesteente bestaan als in Nederland. Hier zie je vooral leisteen. De Geul verlaat bij Sippenaken België en komt bij Cottessen Nederland binnen. We zijn hier in een van de mooiste landschappen van Nederland, het reservaat Cottessen met zijn meanderende Geul en natte graslanden.

Stichting het Limburgs Landschap streeft naar een samenhang tussen de verschillende natuuronderdelen. Een overgang tussen bos en een weiland wordt verzacht door het ontstaan van een struweelrand. Rond een moerasgebied zijn extensief beheerde gronden met een hoge grondwaterstand belangrijk om te zorgen dat het peil in het moeras zo stabiel mogelijk blijft.

In het gebied Cottessen komen heel wat elementen bijeen en je kunt dus spreken van een compleet Zuid-Limburgs landschap . De meest in het oog springende elementen hier in het Geuldal zijn de huizen, boerderijen en de meanderende Geul. Een van de mooiste vakwerkboerderijen van Limburg ligt hier. Boerderij Cottessen is een van de fraaiste dwarshuisboerderijen in vakwerk die Limburg rijk is.

Het gebied is ook de enige locatie in Nederland waar laagjes uit de carboonperiode aan de oppervlakte zijn te zien. We bezoeken met Edmond de Cottesergroeve. Bij de Heimansgroeve ontmoet Edmond landschapshistoricus Maurice Paulissen. Hier komen we meer aan de weet over de geologische historie van de groeve en over het gebruik van stenen voor de huizenbouw. Fascinerend hoe de aarde hier haar geschiedenis laat zien en voorstelbaar wordt welke krachten er hebben huisgehouden. We hebben bij de Geul ook een ontmoeting met gouverneur Theo Bovens.

De Venelsberg en de Volmolen zijn 2 mooie monumenten langs de Geul. De Vernelsberg is gebouwd op een heuvel die 15 meter uitrijst boven de rivier de Geul, die naast de hoeve stroomt. Ze bestaat uit vijf gebouwen die met elkaar een driehoek vormen. In de 14e eeuw werd deze plek voor het eerst bewoond. In de 18e en 19e eeuw zijn de huidige vijf gebouwen tot stand gekomen. Ze is gebouwd in breuksteen, plaatselijk blauwsteen en vakwerkbouw.

Bij de Volmolen in Epen wordt gewerkt aan een vistrap. De Volmolen was een onderdeel van de Vaalser lakenindustrie. In 1872 is de Volmolen omgebouwd tot graanmolen. Het graan dat er vandaag de dag door vrijwillige molenaars gemalen wordt, komt van natuurakkers en gaat naar een biologische veehouderij.

In het Limburgs museum in Venlo toont Benoit Mater objecten, die met de Geul te maken hebben. We volgen de loop van de Geul verder tot bij kasteel Wittem.

We zien in deze aflevering o.a.waterspreeuw, heggenmus, bunzing, grauwe klauwier, wijngaardslak en bosuil.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's