Natuurlijk Limburg 20 jaar - Weerterbos, natuur verbonden

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Weerterbos, natuur verbonden

Zondag 20 oktober 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Op de grens van Limburg en Noord-Brabant, ten noordwesten van Weert, ligt het Weerterbos, waarvan 705 hectare eigendom is van Het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. Verspreid liggen herstelde vennen en centraal in het gebied bevindt zich de tot natuurgebied omgevormde graslandenclave van voormalige boerderij de Grashut.

In 1969 startte Het Limburgs Landschap met aankopen in het Weerterbos. Het gebied is over talloze eigenaren verdeeld, maar geleidelijk wordt een aaneengesloten areaal natuurgebied gerealiseerd.

Na verschillende natuurherstelprojecten is er ook weer open stilstaand water in het Weerterbos. Oude vennen waren veelal veranderd in dicht wilgenstruweel. Na het verwijderen hiervan en het afgraven van de verrijkte waterbodem liggen er nu weer schitterende vennen in het gebied. Het Koolespeelke aan de oostrand van het gebied is het eerste herstelde ven. We kijken met Edmond terug naar hoe het was en hoe het nu is. Inmiddels heeft de natuur haar werk gedaan en kunnen we spreken van een grote natuurwaarde.

In het centrale deel van het Weerterbos werd bos op rabatten aangelegd, dit zijn verhoogde ruggen in een vochtig terrein. Elyze Storms, historisch geograaf, vertelt aan Edmond waardoor het Weerterbos zo nat is. De Oude Graaf, een gegraven waterloop die vroeger het overtollige water uit het bos afvoerde, doorsnijdt dit gebied . De Oude Graaf wordt onder andere gevoed door kwelwater

Een beschermd monument in het Weerterbos is de grenskerk. Maurice Paulissen, landschapshistoricus, vertelt over het ontstaan ervan.

Het Weerterbos is ook van groot belang voor vlinders. Door gericht beheer gedurende de afgelopen jaren verbetert het leefgebied van de vlinders. In geheel dichtgegroeid bos kunnen ze niet leven, er zijn geen zonnige plekjes meer waar ze zich kunnen opwarmen. Kleinschalig kapbeheer, met onmisbare hulp van vrijwilligers uit de regio, zorgt voor nieuwe open stroken in het bos met genoeg zon en nectarplanten.

In het Weerterbos leven een jaar rond exmoorpony’s. De Exmoorpony behoort naast het przewalskipaard tot de laatste rassen van wilde oerpony's

Een open graslandgebied dat hoorde bij de Grashut, een voormalig landbouwbedrijf is nu het centrum van een omrasterd tijdelijk leefgebied voor edelherten.. Het is niet altijd eenvoudig de herten te zien. Overdag liggen ze in dekking in het bos, maar in de ochtend- en avondschemering komen ze ook grazen op de graslandgebieden. Op de plek van de afgebroken boerderij de Grashut is een uitkijktoren geplaatst. Hier heeft men een grote kans de dieren te zien.

We zien o.a. dodaars, koekoek, boomklever, zilverreiger, kleine vos vlinder, edelherten en Exmoor-pony’s.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's