Natuurlijk Limburg 20 jaar - Water bepaalt landschap, flora en fauna

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Water bepaalt landschap, flora en fauna

Zondag 29 december 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Water bepaalt is de titel van deze aflevering. Water is er dan ook in verschillende hoedanigheden. De chemische kwaliteit bepaalt wat er gaat groeien en bloeien en bepaalt zo mede grote delen van het omringende het landschap. Er zijn allerlei soorten vennen, er zijn snelstromende beken, er zijn poelen en sloten. Water bepaalt de hele geschiedenis door of en waar mensen zich vestigen en wat ze met het landschap kunnen doen.

De Maas, “mooder Maas” ook wel genoemd, is in onze provincie zeer bepalend op allerlei gebied. Ze stroomt van zuid naar noord door onze provincie en heeft een aantal zijrivieren o.a. de Roer en de Geul. Het stroomgedeelte vanaf Eijsden tot aan Roosteren noemen we de Grensmaas. De Maas is een regenrivier en kan in korte tijd van een miezerig stroompje veranderen in een grillige, kolkende rivier. Het Grensmaasproject moet er voor zorgen, dat de Maas in tijden van overvloedig water, kan overstromen.

Beken werden in de jaren 80 rechtgetrokken. Eind jaren 90 vond men terecht dat de beken weer hun natuurlijke loop moesten terug krijgen. De Haelense beek in midden- Limburg is daar een mooi voorbeeld van. Deze mag weer vrij meanderen en bepaalt nu hier en daar op fraaie wijze het beekdallandschap.

De Geul, de bekende zijrivier van de Maas, heeft een grote invloed op delen van het landschap in Zuid-Limburg. Deze snelstromende rivier met zijn afgekalfde oevers is dan ook zeer bepalend voor het landschap.

De grillige Maas trad ook in Noord- Limburg vaker buiten haar oevers. Arcen is daar een bekend voorbeeld van. Door een geleidelijke ruige overgang te maken, zoals in Barbara’s weerd, bepaalt ook hier het water het landschap en krijgt de rivier de ruimte.

Landbouwgronden, die vroeger vennen waren, werden op diverse plaatsen hersteld. De te voedselrijke bovenlaag werd er ‘afgeschraapt’ en na enkele jaren zie je dat de natuur zich herstelt. Een prachtig voorbeeld is o.a. Sarsven, de Banen en de Kwegt bij Nederweert. Over natuurherstel door het Limburgs Landschap gesproken!

Het Vreewater is een oude Maasmeander. Daardoor is de bodem niet zandig maar kleiig. Het Limburgs Landschap heeft hier enkele poelen hersteld. In 2010 vond hier de herintroductie van de zeldzame boomkikker plaats, maar al gauw bleek dat de zonnebaars in diepere poelen de eitjes van amfibieën opat. De waterstand werd verlaagd en bij het uitdrogen van poelen in de zomer sterft de zonnebaars. Deze exotische vis hoort niet thuis in onze natuur. Na de voortplanting verlaten boomkikkers en andere amfibieën het water. Zij hebben geen nadeel van het tijdelijk uitdrogen van plassen. Dus, ook hier geldt: water bepaalt.

We zien in deze aflevering o.a. blauwborst, kleine karekiet, boomkikker, knobbelzwaan, spitsmuis, alpenwatersalamander en kleine plevier.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

Logo 1Limburg

Programma's