Natuurlijk Limburg 20 jaar - Natuur en heilige huisjes

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Natuur en heilige huisjes

We vertrekken in deze aflevering in het natuurgebied de Boshuizerbergen, gelegen ten noordoosten en oosten van Venray. De dreigende ontginning van de Boshuizerbergen was in 1931 de reden dat Stichting het Limburgs Landschap werd opgericht. Na aankoop waren er dringende beheermaatregelen noodzakelijk om het jeneverbesstruweel te kunnen behouden. En met succes. Michel van Roosmalen, medewerker bij Stichting het Limburgs Landschap, laat ons zien dat het beleid van de stichting succes heeft.

De Boshuizerbergen gaan over in landgoed Geijsteren. Het landgoed is in particulier bezit en is sinds 1806 in handen van de familie De Weichs de Wenne. In het natuurgebied liggen enkele cultuurhistorische monumenten.

De Willibrorduskapel dateert ongeveer uit de 16e eeuw. Naast de kapel bevinden zich een grenspaal uit 1551 en een eeuwenoude waterput die van oudsher bekend staat als de heilige bronn. En natuurlijk gingen we ook even binnen kijken in de Willibrorduskapel. Hier is duidelijk te zien dat de kapel is toegewijd aan de Heilige Willibrordus. In de kapel bevindt zich ook een gedenkteken met de familiekleuren ter nagedachtenis aan Joseph Baron de Weichs de Wenne.

We lopen weer verder door de Boshuizerbergen. Op enkele plekken komt nog stuifzand voor. Door begrazing met schapen wordt het stuifzand open gemaakt en wordt dichtgroeien door dennen voorkomen. Naaldbomen worden gekapt zodat op een natuurlijke wijze nieuwe bomen kunnen kiemen. Het monotone karakter wordt zo doorbroken en andere boomsoorten zoals zomereik, berk, lijsterbes en vuilboom krijgen een kans.

Aan de noordzijde gaat het bos over in laaggelegen vochtige weilanden. Op den Buus heet dit kleine, maar fraaie natte gebied. Vanuit dit kleinschalige oud agrarisch landschap gaan we verder en arriveren bij het Odapark in Venray. Het is een park op voormalig glooiend stuifzandgebied, waar ook een aantal oude bomen en lanen zijn te vinden. Een bosrijk stiltegebied ook voor het exposeren van nationale en internationale beeldende kunst. Beeldende kunst in een rustgevende schitterende omgeving. Dit park van 19 hectare was vroeger eigendom van de Zusters Ursulinen, die er een meisjesinternaat beheerden, Jerusalem genaamd. Het park werd door de Zusters in 1899 ingericht, kwam in 1981 in bezit van de gemeente Venray en werd een openbaar park. In het park zien we nog veel herinneringen aan de zusters.

We brengen ook een bezoek aan het Limburgs museum waar conservator Benoît Mater vertelt en laat zien dat de mensen vroeger al op bedevaart gingen. We eindigen deze aflevering van Natuurlijk Limburg in Meerlo. Daar ligt vlakbij de Molenbeek de kapel van St Goar. Ook al weer met een eigen historie.

We zien in deze aflevering o.a.lepelaar, eekhoorn, roodborst, kleine karekiet, merel, spreeuw, kruisspin en bosmieren.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

Logo 1Limburg

Programma's