Natuurlijk Limburg 20 jaar - Miljoenenlijn en natuur

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Miljoenenlijn en natuur

Zondag 13 oktober 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Voor deze aflevering van Natuurlijk Limburg rijden we met de stoomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul. We komen daarbij langs gebieden van Stichting het Limburgs Landschap die we uiteraard gaan bezoeken.

Het eerste natuurgebied is Bulkemsbroek, een klein moerasgebied. Het moerasbos bestaat uit een door kwel gevoed elzenbroekbos met enkele kenmerkende plantensoorten. Er loopt een pad door het moerasgebied.

In het Limburgs museum vertelt conservator Benoit Mater over de sarcofaag van Simpelveld. De sarcofaag werd samen met twee andere zandstenen sarcofagen gevonden tijdens graafwerkzaamheden in de vorige eeuw. Van de drie askisten waren er twee geplunderd. De derde, welke bekend werd onder de naam "sarcofaag van Simpelveld", is voor de archeologie van onschatbare waarde.

Archeoloog Rob Paulissen vertelt over een 'villa rustica' die gevonden is in de buurt van de vindplaats. Deze werd later bekend als de Romeinse villa Simpelveld-De Molt. Wellicht heeft de vrouw, van wie de asresten in de kist begaven zijn en die waarschijnlijk in reliëf is afgebeeld, daar gewoond.

We rijden verder met de trein en arriveren bij landgoed Goedenraad. Kasteel Goedenraad, de boerderij en omliggende graslanden vormen samen met het achterliggende bos één landgoed. Het bos ligt op een helling met een hoogteverschil van 50 meter. De Eyserbeek stroomt door het landgoed. Elyse Storms (historisch geograaf) van het LGOG vertelt over het landschap rondom kasteel Goedenraad.

We rijden weer even verder met de trein en bezoeken de Piepert. Dit kleine gehuchtje bij Eys ligt aan de voet van het Eyserbos. Het Limburgs Landschap beheert hier enkele zeer gevarieerde terreinen. Een ervan is de Doevenberg. Dankzij een uitgekiend beheer is er een zeer soortenrijk kalkgrasland ontstaan. Het Eyserbos is een oud hellingbos, dat wordt afgewisseld met kalk- en bloemrijk grasland. Het uitzicht vanaf het Eyserbos is adembenemend.

We rijden nog even door met de stoomtrein tot in Schin op Geul. Natuur en cultuurhistorie volop in deze aflevering van Natuurlijk Limburg.

We zien in deze aflevering o.a. vosjes, roek, gele kwikstaart, groenling, boomklever, geelgors, havik en fazant.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's