Natuurlijk Limburg 20 jaar - Mergelgroeves, natuur verbonden

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Mergelgroeves, natuur verbonden

Zondag 27 oktober 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Tussen Berg en Terblijt, Bemelen, Cadier en Keer, Margraten en Sibbe ligt een aantal reservaten van Stichting het Limburgs Landschap De hoofdmoot bestaat uit bloemrijke graslanden, kalkhellingen en hellingbos. Ook liggen er een aantal ondergrondse mergelgroeves. In groeve 't Rooth vindt nog steeds mergelwinning plaats.

We vertrekken aan de voet van de Bemelerberg, een van de parels van Stichting het Limburgs Landschap. De Bemelerberg is één van de oudste bezittingen van stichting het Limburgs Landschap en bestaat uit steile hellingen met grasland, hoogstamfruitbomen, struweel en hellingbos. De flora van de Bemelerberg is van onschatbare waarde. De berggamander was een reden voor het Limburgs Landschap om de Bemelerberg aan te kopen. De hellingen worden sinds 1979 begraasd door een kudde Mergellandschapen, om op die wijze een open landschap te creëren. Ook wordt er geplagd in compartimenten.

De Bemelerberg is één van de soortenrijkste reservaten van stichting het Limburgs Landschap. Holle wegen en wandelpaden doorsnijden de natuurterreinen. Bovenop de helling van de Bemelerberg bevindt zich een mengeling van grind, zand en löss. Hierop groeide vroeger de heide. Nu zijn er heischrale graslandvegetaties. Elyze Storms vertelt over het ontstaan van de soortenrijkdom op dalhellingen rond de plateaus van de Bemelerberg.

In de Koelebosgroeve overwinteren honderden vleermuizen. Ten zuidoosten van de Bemelerberg ligt een vrijwel aaneengesloten lint aan eigendommen van Het Limburgs Landschap. Gebieden met nu al hoge natuurwaarden. De Julianagroeve is een open mergelgroeve met een enkele tientallen meters hoge wand, waarin geologische verschijnselen te zien zijn als 'orgelpijpen'.

Groeve 't Rooth is deels in eigendom bij Stichting het Limburgs Landschap. In groeve ’t Rooth vindt nog steeds mergelwinning plaats, althans buiten de eigendommen van Stichting het Limburgs Landschap. Maurice Paulissen vertelt over de historie van de mergelwinning vanaf de Romeinse tijd tot heden. Het afgewerkte deel van de groeve heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk natuurgebied met een eigen karakter.

Bij Berg en Terblijt bevindt zich een nieuwe aanwinst van Stichting het Limburgs Landschap, groeve Blom. In 1998 stopte hier de winning van zand, grind en kalksteen. De groeve is heringericht tot natuurgebied. Geiten spelen in de groeve een belangrijke rol bij het beheer van het natuurgebied.

We zien in deze aflevering o.a. buizerd, bosuil, veldparelmoervlinder, wijngaardslak, meikever en das.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's