Natuurlijk Limburg 20 jaar - Groote Heide, natuur en historie

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Groote Heide, natuur en historie

Zondag 17 november 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

In deze aflevering bezoeken we de Groote Heide, dit fraaie natuurgebied ligt ten oosten van Venlo. Het vroegere gebruik in combinatie met de afwisselende omgeving maken dit tot een van de meest soortenrijke gebieden van Het Limburgs Landschap. De Groote Heide heeft een rijke geschiedenis.

We starten bij het vernieuwde informatiecentrum. Sinds 1883 werd het gebied al als schietterrein gebruikt en vanaf 1913 kreeg het ook een functie als oefenvliegveld. In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers op de heide een groot vliegveld aan met twee kruisgewijs liggende landingsbanen. Voor de aanleg van de landingsbanen is grond uit het Maasdal aangevoerd. Daardoor is er meer variatie in bodemtypen ontstaan wat positieve gevolgen had voor de rijkdom aan plantensoorten.

Elyze Storms, hystorisch geograaf, geeft uitleg waarom het vliegveld op de Groote Heide in de oorlog zo’n belangrijke functie had voor de Duitse bezetters. In de jaren '80 is begonnen met herstel van de heide en verwijdering van de betonnen startbanen en de achtergebleven munitie. De contouren van de landingsbanen zijn in het terrein zichtbaar gemaakt door zandwallen. De onontplofte munitie van de Groote heide werd naar landgoed de Hamert gebracht om onschadelijk te worden gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. Archeoloog Rob Paulissen toont restanten van deze ontploffing.

Niet alleen is er heide, maar ook schraal grasland, gewoon grasland, naald- en gemengd bos. De grootste oppervlakte van het 260 ha grote natuurgebied wordt ingenomen door heide. Begrazing met schapen en aanvullend maaien en kleinschalig plaggen passen bij het heidebeheer door het Limburgs Landschap. Over de Groote heide lopen verschillende fiets- en wandelpaden. Dus ook weer : Groen genieten in de natuur! Op een luchtfoto zijn de vroegere landingsbanen extra gemarkeerd.

In het gebied zijn kleine elementen die herinneren aan de oorlogstijd. Tal van schuttersputjes zijn in de vorm van kleine kleine ondiepe kommetjes nog in het landschap terug te vinden. Op de randen van deze schuttersputjes staat de zeldzame rode dophei. Naaldbos is via dunning steeds meer omgevormd in de richting van loofbos. En dat beheer gaat door met als doel: ontwikkeling van inheems gemengd bos. Bij het informatiecentrum ligt een ecologisch beheerde akker. Niet geoogst graan biedt hier ‘s winters voedsel aan veel zangvogels.

Het Limburgs Landschap zorgt bij het beheer ook aan het zichtbaar maken van de oorlogsgeschiedenis van het gebied voor het publiek.

We zien in deze aflevering onder meer grote bonte specht, zandhagedis, bunzing, konijn, mestkever, sperwer, boompieper, vos en Vlaamse gaai.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

Logo 1Limburg

Programma's