Natuurlijk Limburg 20 jaar - Beneden Geuldal, natuur en historie

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Beneden Geuldal, natuur en historie

Zondag 8 december 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Voor deze aflevering vertrekken we in Oud- Valkenburg bij Kasteel Genhoes en volgen de Geul tot aan de monding in de Maas bij Voulwammes.
Het benedenstroomse deel van de Geul tussen Valkenburg aan de Geul en Itteren noemen we het Beneden Geuldal.

In het centrum van Valkenburg zijn heel kenmerkend de kademuren langs de Geul, opgetrokken uit mergelblokken. Meteen als de Geul het stadje verlaat mag de rivier weer vrij meanderen zoals heel duidelijk te zien is bij het Ingendael. Al in het jaar 2000 maakten we hier de eerste opnamen in Ingendael. Het prille begin van een natuurontwikkelingsgebied dat er toen nog uit zag als boerenland.

Edmond legt uit dat, sinds Stichting het Limburgs Landschap het terrein in beheer heeft, er natuurontwikkeling plaats vindt naar een natuurlijk beekdallandschap. Door overstromingen van de Geul en opkwellend grondwater zal hier in laagtes plaatselijk water blijven staan. De Bergse hei op de hellingen is een prachtig hellingbos dat zeer rijk is aan vogels en voorjaarsflora.

Edmond heeft een ontmoeting met landschapshistoricus Maurice Paulissen. Maurice legt uit wat het beheer van Ingendael doet met het landschap en hoe het landschap werd gevormd. We volgen de Geul en arriveren bij de Bronsdaelgroeve. Die groeve is een oorlogsmonument tussen Meerssen en Geulhem, vlak bij de ingang naar de Curfsgroeve. Het bestaat uit een nog goed herkenbaar, deels ondergronds complex dat de Duitsers bouwden voor reparatie van vliegtuigmotoren. Het complex is deels ondergronds aangelegd in een aantal grotere en kleinere mergelgroeven aan de voet van en omringd door hellingbossen langs de Geul.

In de hellingbossen ligt een voormalige mergelgroeve, de Curfsgroeve. Ruim 70 jaar werd hier mergel gewonnen. Een deel is vanwege veiligheid van vallende stenen, maar ook door de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden, afgesloten voor het publiek. Nu Stichting het Limburgs Landschap het beheer heeft overgenomen, heeft zij de groeve deels toegankelijk gemaakt voor het publiek. De bijna 40 hectare grote groeve herbergt nu een zeer rijke en bijzondere flora en fauna. Er werd naar gestreefd om zoveel mogelijk mergel zichtbaar te laten met indrukwekkende steilranden.

We bezoeken nu ook de kalkovens van de Curfsgroeve. Doordat stichting het Limburgs Landschap de begroeiing heeft weggehaald zijn ze weer te zien: cultureel erfgoed dat het verdient om zichtbaar te worden gemaakt. We vervolgen onze speurtocht naar het Meerssenerbroek. Van oudsher is het een overstromingsgebied van de Geul. Na aankoop en beëindiging van agrarische activiteiten ontstond er spontaan bos in dit natuurontwikkelingsgebied. We volgen nog even de Geul bij Meerssen en eindigen onze tocht bij de monding van de Geul in de Maas en dat is bij Voulwammes.

We zien in deze aflevering onder meer de hermelijn, grote groene sabelsprinkhaan, torenvalk, boomvalk, grote gele kwikstaart, vink en geelgors.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

Logo 1Limburg

Programma's