Natuurlijk Limburg 20 jaar - Tijden veranderen

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Tijden veranderen

Zondag 6 oktober 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

“Natuurlijk Limburg 20 jaar” is de titel van de nieuwe 15-delige serie van regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten-Bannier.

Op 10 september 2000 was de eerste uitzending van de serie Natuurlijk Limburg op L1 TV en we zijn aardig op weg naar de driehonderdste. In deze reeks uitzendingen kijken we samen met presentator Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap naar het heden, het verleden of naar de toekomst wat betreft landschap, natuur en/of cultureel erfgoed.

Natuur en historie
In iedere aflevering kijken we naar hoe het was en hoe door aankoop en uitgekiend beheer het landschap en de omgeving reageren. Ook komt er in meerdere afleveringen een archeoloog, een landschapshistoricus en of een historisch geograaf van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap aan het woord en brengen we geregeld een bezoek aan het Limburgs Museum in Venlo. Interessante vondsten in en verhalen over de landschappen in Limburg krijgen hierbij extra aandacht.

Natuur in verandering
In de eerste aflevering kijken we in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg naar het verleden, de ontwikkelingen, het heden en de toekomst.

Sinds 2008 is er een hechte samenwerking met Stichting het Limburgs landschap met als presentator Edmond Staal. We filmden steeds afwisselend in Noord-, Midden- en Zuid- Limburg. Elk jaar heeft de serie een ander thema. We gingen door de provincie op stap met de fiets, al wandelend ontdekten we de natuurgebieden, we bekeken het landschap vanuit de luchtballon en we filmden in en langs beken en rivieren. Kortom, we brachten en brengen de natuur dichtbij de mensen.

Steeds een ander thema
We ontmoetten ook mensen van het Natuur Historisch Genootschap, die elk een eigen specialisatie hebben. Door steeds een ander thema als leidraad te nemen blijven we nieuwe ontdekkingen doen. We maakten o.a. ook een serie over kastelen en hun landschap.

Het is duidelijk: niet alleen natuur en landschap maar ook een schat aan monumenten worden beheerd en beschermd door Stichting het Limburgs Landschap. Aangezien we al vele jaren in de Limburgse natuur filmen hebben we de natuur ook zien veranderen, zowel positief als negatief. Bij positieve ontwikkelingen moeten we denken aan natuurherstel en natuurontwikkelingen.

Ontmoetingen
Een van de pijlers onder de serie Natuurlijk Limburg zijn ongetwijfeld de opnamen van dieren. Veel van deze opnamen zijn niet te plannen, zeker een ontmoeting met de meeste zoogdieren is vaak puur toeval.

In het kader van Natuurlijk Limburg 20 jaar ging gouverneur Theo Bovens in zijn vrije tijd een dag mee bij het filmen in de natuur. Uiteraard komt hij daarbij ook aan het woord over natuur en cultureel erfgoed

In deze zeer afwisselende eerste aflevering kijken we vooral terug naar hoe het was en geven we een korte vooruitblik op de nieuwe serie. Kortom, meer dan de moeite waard!

We zien o.a. vosjes, lepelaar, kneu, zandhagedis en nog veel meer.

Maurice in 2000 en 2019

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's