Natuurlijk Limburg: Vlinders

Natuurlijk Limburg: Vlinders

Zaterdag 26 september 09:00 | 13:35 | 15:00, zondag 27 september 09:00 | 10:00 | 11:55 | 13:35 | 15:00 en woensdag 30 september 13:25 | 21:00 op L1 TV

In deze nieuwe 15-delige serie Natuurlijk Limburg van regisseur Maurice Nijsten en assistente Dénise Nijsten-Bannier gaan we in iedere uitzending samen met Edmond Staal van het Limburgs Landschap op stap met een onderzoeker van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Onderzoekresultaten zijn onmisbaar voor een goed beheer van een natuurgebied.

In deze aflevering ontmoeten we Guido Verschoor. Hij doet als vrijwilliger van het Natuurhistorisch Genootschap veel aan onderzoek naar vlinders.

Enkele jaren geleden was hij betrokken bij het oprichten van het Nachtvlindermonitoringproject Limburg, dat meer aan de weet probeert te komen over de ’s nachts vliegende vlinders.

Daarnaast telt Guido op een vaste route de dagvlinders die voorkomen op de Bemelerberg. Door dit op steeds dezelfde manier te doen, kunnen conclusies worden getrokken over de voor- of achteruitgang van de vlinders in de loop van de jaren. Door zijn onderzoek en dat van collega’s ontstaat een schat aan gegevens.

We gaan naar de Bemelerberg. De Bemelerberg bestaat grotendeels uit steile hellingen met grasland, plaatselijk met hoogstamfruitbomen, struweel en hellingbos. Door de ligging op de grens van hoogterras, plateau van Margraten en naar middenterras van de Maas komen er meerdere bodemsoorten aan de oppervlakte met verschillende zones van kenmerkende plantensoorten.

Bovenop de helling en langs de plateaurand bevindt zich een mengeling van grind, zand en löss. Hier zijn heischrale graslandvegetaties. De verschillende, boven elkaar gelegen zones maken de Bemelerberg één van de soortenrijkste reservaten van Het Limburgs Landschap. Niet alleen het aantal plantensoorten is groot in de kalkgraslanden maar ook het aantal soorten dagvlinders. Er zijn op de Bemelerberg 35 soorten gezien.

Echt succesvol is de herintroductie van de veldparelmoervlinder. Een mooi samenspel van onderzoek en een juist beheer. Holle wegen en wandelpaden doorsnijden de natuurterreinen rond de Bemelerberg.

Gefaseerd begrazen door de mergellandschapen en plaggen. Een uitgekiend beheer door het Limburgs Landschap maakt dat de Bemelerberg een dorado is voor vlinders.

We zien in deze aflevering o.a.:

  • veldparelmoervlinder
  • kleine vosvlinder
  • koninginnepage
  • phegeavlinder
  • das
  • geelgors
  • hermelijn
  • sabelsprinkhaan
  • citroenvlinder
  • rupsendoder

Wilt u kennismaken met het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, dat kan. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Raadpleeg de excursie-agenda op de website www.nhgl.nl. Meer speciaal over vlinders is er op maandag 11 september een bijeenkomst met diverse lezingen over vlinders en libellen. Deze start om 20.00 uur in Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West.

Natuurlijk Limburg

Alle afleveringen van deze serie bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

L1mburg Centraal: geen Auw Wieverbal in Valkenburg

L1mburg Centraal: geen Auw Wieverbal in Valkenburg

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Plat-eweg: Raymond Clement, Janse Bagge Bend, 't Beloafde landj

Vrijdag geleidelijk overal droog, 8 tot 9 graden

Vrijdag geleidelijk overal droog, 8 tot 9 graden

Nieuwe Limburg Doc op L1 TV: Laat ons hopen, een nieuw leven in Heerlen-Noord

Nieuwe Limburg Doc op L1 TV: Laat ons hopen, een nieuw leven in Heerlen-Noord

Das rote Pferd van Heino in Wunderbar

Das rote Pferd van Heino in Wunderbar

AvondGasten: Zelfmoordpreventie

AvondGasten: Zelfmoordpreventie

Programma's