Naate Raaf komt met Klimaatakkoord

Naate Raaf komt met Klimaatakkoord

Cultuurgenootschap en Stamtaogel De Naate Raaf (1865) uit Venlo komt als eerste vastelaovesgezelschap met een goed doortimmerd Klimaatakkoord.

Het dagelijks bestuur van De Naate Raaf hoopt dat het pakket aan maatregelen de komende weken kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak onder de Venlose vastelaovesvierders. Lees hier de tekst van het akkoord:

KLIMAATAKKOORD DE NAATE RAAF

Venlo, 13 fibberwarie 2020

Inleiding

In 't Klimaatakkoord van Periés is in 2015 aafgespraoke det de opwerming van de aerd wuurt beperk met minder as twië graad Celsius ten opzichte van ‘t pre-industriële tiédperk. De bedoeling is um de opwerming beperk te halde wies anderhalve graad.

Dit centrale oétgangspunt van ‘t Klimaatakkoord, te bereike door ‘t truukdauwe van d’n oétstoët van breujkasgaas, raak aan ‘t laeve van alledaag en dus auk aan de vastelaovend. Want de transitie is in de iërste plaats ein maatschappelikke transitie. Börgers en bedriéve staon veur ein serie besloéte die van invlood zien op wie weej woëne, ôs verplaatse, waat we aete, de produkte die weej kaupe, wie weej ôs geld verdeene én wie weej vastelaovend viere. ‘t Zien neet altied mekkelikke keuzes, waobeej börgers en bedriéve auk nog ens op mekaar, en waat de vastelaovend betref, veural auk op De Naate Raaf zien aangeweze. Ein bundeling van daadkrach, investeringe, kinnis en kunde is nuüdig.

De Naate Raaf haet daorum gewerk aan ein samehangend pakket van veurstelle waomei haopelik zô’n 11% van ‘t CO2-reductiedoel in 2030 gerealiseerd kin waere. ‘t Indrissultaat is ’t veurliggend Naate Raaf-Klimaatakkoord. In dit akkoord zit ein pakket aan maotregels die haopelik kinne raekene op ein zoë breid meugelik maatschappelik draagvlak ônder de Venlose vastelaovesvierders:

1. We viere vastelaovend doën beej hoés

2. Alle vastelaovesactiviteite bezeuke weej te voot of met de fiets – we gaon zeker neet met ’t vleegtuug

3. Weej kaupe gen nieje kleier um ôs te verkleije, maar kiéke of d’r nog waat in dae gooje alde kleierkas hingk

4. As weej vastelaovend viere, dreije weej thoés de thermostaat ten minste twië graad truuk

5. Weej trekke ôs altiéd werm aan, dus de verwerming kin auk in de kefeejs bes twië graad liëger

6. Tiejes vastelaovend aete weej beej de frietkraom in de plaats van ein frikedel speciaal tenminste eine kiër friet-ei of kiëssoufflé

7. Weej probere zoëvuul wie meugelik gaas in de derm binne te halde, auk al zien we geschmink en staon we tösse doézende andere minse

8. Laevende meziék van joekskepelle geit veur mechanische meziék

9. Weej smiete allein zelfgemakde pepeere confetti, en beej druüg waer gebroéke we iddere snipper 2x, de veur- en achterkant

10. We zeen aaf van ‘t gebroék van plastic en drinke beej veurkeur ôs beer oét glazer

11. Weej cômpensere ôzze vastelaovend met ’t paote van ennen baum op ein nader te bepaole locatie in ’t Ven


Alzoë opgemak in Venlo, 13 fibberwarie 2020

Route Regio: Pruuf Mar niet alleen met vastelaovend actief

Route Regio: Pruuf Mar niet alleen met vastelaovend actief

Route Regio: Is zanger Andy Croonenberg terug uit Spanje?

Route Regio: Is zanger Andy Croonenberg terug uit Spanje?

Zaoterdig in Plat-eweg de Corona-slinger

Zaoterdig in Plat-eweg de Corona-slinger

Route Regio: Corona houdt zanger Andy Croonenberg in Spanje

Route Regio: Corona houdt zanger Andy Croonenberg in Spanje

Uitvaart Jan Ridderbeekx gaat niet door

Uitvaart Jan Ridderbeekx gaat niet door

Afgelast: Einzelgängeroptocht en Halfvastenoptocht Offere

Afgelast: Einzelgängeroptocht en Halfvastenoptocht Offere

Logo 1Limburg