Motie voor regionaal mediacentrum verworpen

Motie voor regionaal mediacentrum verworpen

De regering hoeft geen proefproject op te zetten met een regionaal mediacentrum.

Een motie van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk daarover is verworpen. Tegen de motie stemden VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, PVV en ex-PVV kamerlid Louis Bontes.

Nieuwsvoorziening
Volgens de motie versterkt een regionaal mediacentrum de regionale nieuwsvoorziening. Want alle nieuwsmedia binnen een regio kunnen ervan profiteren dat nieuws op één plek wordt verzameld.

Plannen
In Limburg hebben L1 en de Media Groep Limburg onlangs plannen ontvouwd om op digitaal gebied nauw samen te gaan werken.

Een motie van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma om de mogelijkheden te onderzoeken van meer samenwerking tussen regionale en lokale omroepen haalde het wel.

Het onderzoek moet voor 1 juli klaar zijn. Tegen deze motie stemden alleen SGP, PVV en kamerlid Bontes.

Logo 1Limburg

Programma's