Mondriaan op L1 Radio: Ouderenmishandeling herkennen en voorkomen

Mondriaan op L1 Radio: Ouderenmishandeling herkennen en voorkomen

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan gedacht. Judith Gerritsen van Mondriaan Ouderen vertelt hoe je ouderenmishandeling herkent, waarom ouderen er over zwijgen en hoe je het taboe doorbreekt.

|
|

15 juni is er een internationale dag om aandacht te vragen voor het probleem.

Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Ouderenmishandeling thuis en in de zorg

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Oorzaken van ouderenmishandeling

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?

Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kunt u niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:

Financiële uitbuiting

Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.

Verwaarlozing

Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.

Seksueel misbruik

Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Signalen van ouderenmishandeling

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld:

 • zichtbaar letsel;
 • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
 • depressies of onverklaarbare angst;
 • schichtig of teruggetrokken gedrag;
 • onverklaarbare uitgaven;
 • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
 • lege koelkast.

Als u 1 of meer van deze signalen ziet, kan er sprake zijn van ouderenmishandeling.

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Advies of hulp bij Veilig Thuis

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis geeft hulp en informatie aan:

 • slachtoffers;
 • mantelzorgers;
 • familieleden;
 • omstanders;
 • plegers;
 • professionals, zoals verpleegkundigen, huisartsen en andere hulpverleners.

Verplichte meldcode ouderenmishandeling in huiselijke kring

Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring.

Voor hen is ook het Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg geschreven. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

L1 Radio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3.

L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Logo 1Limburg

Programma's