Mondriaan kartrekker Euregionaal onderzoek nieuwe preventiecampagne drugsgebruik

Mondriaan kartrekker Euregionaal onderzoek nieuwe preventiecampagne drugsgebruik

Hans Dupont manager van de afdeling preventie van Mondriaan voor geestelijke gezondheid vertelt waarom er nieuw Euregionaal onderzoek nodig is naar het gebruik van drank en drugs.

En waarom er een nieuwe voorlichtingscampagne moet komen.

|
|

Bericht Mondriaan

Afdeling preventie van Mondriaan trekt groot euregionaal project SNA-Project (Social Norm Project)

Een consortium van 11 instellingen (waarvan wij als Mondriaan de leadpartner zijn) uit Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Nederland gaan een project draaien waarbij we eerst onderzoek doen naar het gebruik van alcohol en drugs, om dat daarna te gebruiken bij onze euRegionale voorlichtingsboodschap. Hans Dupont, manager afdeling preventie, kan hier alles over vertellen.

Achtergrondinformatie

 • Het Social Norm Project (SNA) is ontstaan uit een samenwerkingsverband dat al 15 jaar bestaat: euPrevent Verslaving.
 • In deze samenwerking bestaat al die tijd een permanente werk- en stuurgroep, ondergebracht in de Stichting euPrevent. In 2014 kwam daarin ter sprake dat de innovatieve aanpak dmv de social norm approach (SNA) erg bruikbaar zou zijn in de euregio Maas Rijn (EMR).
 • Er werd toen vastgesteld dat het huidige preventieaanbod, de bestaande inhoud en de inhoudelijke boodschap vaak niet overeenstemt met de waarneming door en de verwachtingen binnen de doelgroepen.
 • Problematische consumptie van verslavende middelen vormt een aanzienlijke belemmering voor het maatschappelijk functioneren en sociale integratie en beïnvloedt de kwaliteit van leven in de EMR.
 • Verslaving is overigens maar een klein deel van de problematiek, de gezondheids-winst bij dalende alcoholconsumptie is veel breder. Daarnaast zal de demografische ontwikkeling in de EMR ertoe leiden dat het aantal ouderen met aan alcohol gerelateerde gezondheidsproblemen stijgt. Daarom is het des te belangrijker dat de productiviteit van jongeren behouden blijft.
 • Vanuit gezondheidseconomisch oogpunt moet worden uitgegaan van een stijging van de kosten als gevolg van alcohol gerelateerde ziekten onder ouderen, die de gezondheidsstelsels in de EMR sterker zal belasten.
 • Hoofddoelgroep zijn de in de EMR wonende mensen, meer specifiek gaat het echter om jongeren (12-26-jarigen) en senioren (55+).
 • Doel is dat deze doelgroepen door verbetering van het aanbod aan verslavingspreventie een betere kwaliteit van leven bereiken.
 • De inspanningen bestaan tot nu toe uit informatie en voorlichting: men wordt over de gevaren en het misbruik geïnformeerd. Daarnaast zijn preventieactiviteiten georganiseerd, die op een positieve manier een alternatief voor het gebruik van verslavende middelen laten zien. In het kader van de situationele preventie is ook via campagnes gestreefd naar handhaving van de wettelijke bepalingen.
 • Toch worden de doelgroepen nog niet in voldoende mate bereikt; bijv. jongeren in plattelandsregio’s of geïsoleerd levende ouderen. Meer recent onderzoek ( Van Hal, |Glider et al., 2001, Gomberg et al. 2001), laat zien dat mensen met schadelijk consumptiegedrag die hun norm bijstellen ook significant minder gaan drinken.
 • Onze regionale enquêtes onder jongeren hebben aangetoond dat euregionaal gemiddeld 4% van de jongeren cannabis gebruikt, maar daarbij denken de consumenten dat hun consumptiepatroon overeenkomt met dat van de meerderheid van hun leeftijdsgroep. Ook hier is dus een wereld te winnen.
 • Uit de ervaringen van de leden van de Euregionale werkgroep blijkt een vergelijkbare verkeerde perceptie in de doelgroep senioren voor hun alcohol- en medicijngebruik. De partners willen nu hun ervaringen gebruiken om de hierboven beschreven uitdaging tegemoet te treden middels de SNA methodiek. Om de senioren en hun waarschijnlijke problematiek te leren kennen, dient eerst een inventarisatie van de consumptie van verslavende stoffen onder deze groep te worden uitgevoerd.
 • Zodra het probleem is geïnventariseerd zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt en Euregionaal worden uitgevoerd. Daarbij zal een beroep gedaan op promotoren, maar er wordt ook ingegaan op de sociale betekenis van consumptie en op de algemene kwaliteit van leven en onafhankelijkheid op latere leeftijd. Bij jongeren zal een vergelijkbare methodiek worden toegepast: een enquête wordt gehouden met de vraag wat en hoe zij over zichzelf denken.
 • Doordat in 2001 en 2013 al jongerenonderzoeken hebben plaatsgevonden, is het feitelijk consumptiepatroon onder jongeren bekend. In een volgende stap wordt de realiteit vergeleken met de door de jongeren ervaren norm. De meest in het oog springende verschillen zullen aan de jongeren worden gepresenteerd. Op deze wijze wordt hen een beeld geschetst van hoe zij zichzelf zien en wat zij van zichzelf denken.
 • Door grensoverschrijdend samen te werken worden de gezamenlijke krachten en ervaringen gebundeld. Recente ervaringen met SNA in Zweden en Groot Brittannië sterken ons in de verwachting dat dit een haalbaar project is (Foxcroft et al. 2015); temeer daar een SNA-pilot onder Maastrichtse studenten veelbelovende resultaten had (Bokhorst et al. 2016).
 • Het grensoverschrijdende netwerk zorgt ervoor dat via wederzijds en gezamenlijk leren het synergiepotentieel wordt uitgebreid en de verdere ontwikkeling door uitbreiding van de groep wordt bevorderd. Daarnaast betekent het in het dagelijkse werk een grote taakverlichting en is het enorm efficiënt wanneer de werkzaamheden onderling kunnen worden verdeeld.
 • Het doel op lange termijn is het ondersteunen van de beleidsdoelen op het gebied van volksgezondheid in de EMR, de bevolking te inspireren gezond te leven en de goede samenwerking, zoals die tot nu bestond, te behouden en met nieuwe partners te versterken. Daarbij wordt SNA, breed toepasbaar bij andere gezondheidsproblemen in de EMR.

Route Regio op L1 Radio

Nieuws, weer, verkeer en muziek. Iedere werkdag van 10;00 tot 13:00 op L1 Radio.

Uitzendingen en fragmenten terugluisteren? Kijk op L1.nl/Route-Regio

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Blaaskracht: Gurdjieff Ensemble

Blaaskracht: Gurdjieff Ensemble

Óngerwaeg geniet ervan: sneeuwpret in Vaals

Óngerwaeg geniet ervan: sneeuwpret in Vaals

L1mburg Centraal - 18 januari 2022

L1mburg Centraal - 18 januari 2022

L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

L1mburg Centraal: waterschap kon hoogwater Heuvelland lastig voorspellen

L1mburg Centraal: Dakarrijder André Thewessen is weer thuis

L1mburg Centraal: Dakarrijder André Thewessen is weer thuis

L1mburg Centraal: drie Limburgse kanshebbers voor Appeltje van Oranje

L1mburg Centraal: drie Limburgse kanshebbers voor Appeltje van Oranje

Logo 1Limburg

Programma's