Mission statement

Mission statement

- L1 wil het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg zijn: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk, maatschappelijk relevant. Van belang en boeiend voor elk deel van Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd.- L1 wil zo veel mogelijk mensen bereiken.- L1 wil als publieke omroep winstgevend zijn om de continuïteit van de onderneming te garanderen.- L1 zet innovatie in ten behoeve van productie, distributie en programmering.- L1 zet medewerkers aan tot permanente educatie.

Logo 1Limburg

Programma's