Meer Limburgers aan het werk in Duitsland

Meer Limburgers aan het werk in Duitsland

Steeds meer werkzoekenden vinden een baan over de grens. Limburgers gaan vooral aan de slag in Duitsland.

|
|

Volgens het UWV in Noord- en Midden-Limburg komt dat door de economische crisis. In Duitsland zijn veel meer vacatures, met name voor laagopgeleiden.

De verwachting is dat die ontwikkeling zich voortzet. Om het werken over de grens te stimuleren, zijn er op de Werkpleinen van het UWV grensoverschrijdende spreekuren. Ook in het noorden van Nederland vinden steeds meer werkzoekenden een baan in Duitsland.

Logo 1Limburg

Programma's