REGLEMENTEN

REGLEMENTEN

In de loop van 2019 is de bestuurlijke structuur van Omroep Limburg vereenvoudigd.

Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van zowel directie en raad van commissarissen van L1 als van de mediaraad. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in nieuwe statuten en reglementen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de statuten en reglementen van L1 in overeenstemming te brengen met de nieuwste voorschriften van het Commissariaat voor de Media.

Voor wat betreft de mediaraad gaat het om de volgende stukken:

Reglement mediaraad

Reglement voordracht nieuwe leden

Profielschets leden mediaraad

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

L1mburg Centraal - 2 maart 2021

L1mburg Centraal - 2 maart 2021

L1 Vandaag: het dagboek van Nikita Carrus in de tweede lockdown

L1 Vandaag: het dagboek van Nikita Carrus in de tweede lockdown

L1mburg Centraal: web van procedures na mislukte operatie

L1mburg Centraal: web van procedures na mislukte operatie

L1mburg Centraal: bouwhistorisch onderzoek naar ingestorte stadsmuur

L1mburg Centraal: bouwhistorisch onderzoek naar ingestorte stadsmuur

L1mburg Centraal: spannende avond voor fans VVV-Venlo

L1mburg Centraal: spannende avond voor fans VVV-Venlo

L1mburg Centraal: terrassen vol tafels en stoelen, maar geen mensen

L1mburg Centraal: terrassen vol tafels en stoelen, maar geen mensen

Logo 1Limburg

Programma's