REGLEMENTEN

REGLEMENTEN

In de loop van 2019 is de bestuurlijke structuur van Omroep Limburg vereenvoudigd.

Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van zowel directie en raad van commissarissen van L1 als van de mediaraad. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in nieuwe statuten en reglementen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de statuten en reglementen van L1 in overeenstemming te brengen met de nieuwste voorschriften van het Commissariaat voor de Media.

Voor wat betreft de mediaraad gaat het om de volgende stukken:

Reglement mediaraad

Reglement voordracht nieuwe leden

Profielschets leden mediaraad

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

In Milsbeek rijdt Óngerwaeg door het Verloren Land

In Milsbeek rijdt Óngerwaeg door het Verloren Land

Waar is Óngerwaeg deze week?

Waar is Óngerwaeg deze week?

L1mburg Centraal - 4 juni 2023

L1mburg Centraal - 4 juni 2023

De Stemming: VDL Nedcar, Petra Stienen, Marcia Luyten

De Stemming: VDL Nedcar, Petra Stienen, Marcia Luyten

Limburg Doc: De Verdwenen Bisschop

Limburg Doc: De Verdwenen Bisschop

Limburg Doc: Addy Kleijngeld - Accordeonvirtuoos

Limburg Doc: Addy Kleijngeld - Accordeonvirtuoos

Programma's