Masterclass cyberpesten bij Open Universiteit

Masterclass cyberpesten bij Open Universiteit

De Open Universiteit in Heerlen houdt begin volgende maand twee online masterclasses cyberpesten.

Aan de orde komt onder meer wat cyberpesten is en hoe ermee omgegaan moet worden.

Tijdens de sessie belichten OU-experts het thema en beantwoorden online vragen van deelnemers. Ook worden praktische handvatten die het cyberpesten moeten bestrijden, inzichtelijk gemaakt.

De live-sessie zijn op 3 en 4 oktober tussen 15 en 16 uur. Ze worden gegeven in het kader van U-meet, een initiatief van de Nederlandse universiteiten waarin naar nieuwe oplossing wordt gezocht voor een centraal thema. Dit jaar draait het daarbij om de veiligheid.

Kijk hier voor meer info.

Logo 1Limburg

Extra geld provincie en gemeentes voor verkeersveiligheid

Extra geld provincie en gemeentes voor verkeersveiligheid

Het kabinet is bereid de komende tien jaar een half miljard euro extra te steken in de aanpak van gevaarlijke situaties op Nederlandse wegen. Dat geld gaat naar gemeenten en provincies als ze zelf ook flink investeren in verkeersveiligheid.

Programma's